Javni razpis za sofinanciranje dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor

Obvestilo

Rok je potekel

Splošni opis

Sofinanciranje dopolnilnih socialnovarstvenih programov nevladnih organizacij, javnih zavodov in drugih izvajalcev, namenjenih preprečevanju in reševanju socialne problematike ranljivih skupin prebivalstva, družin in posameznikov, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah in težavah ali v težkih življenjskih situacijah.

V razpisu objavljenem 12.6.2023 v poglavju IV.POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU, spreminjamo točko 1.7, ki se glasi:

1.7. Vlagatelj, ki je v preteklih letih že bil pogodbena stranka MOM in je imel v letu 2022 izpolnjene vse pogodbene obveznosti do MOM.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano