Javna razgrnitev osnutka sklepa in Izhodišč za Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Tabor-3C ob glavni železniški progi Zidani most- Šentilj – državna meja (mobilnostno vozlišče na območju železniškega trikotnika)

Obvestilo

Rok za prijavo je potekel

Javna razgrnitev osnutka sklepa in Izhodišč za Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Tabor-3C ob glavni železniški progi Zidani most- Šentilj – državna meja (mobilnostno vozlišče na območju železniškega trikotnika)

Splošni opis

Javno se objavijo Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Tabor-3C ob glavni železniški progi Zidani most- Šentilj – državna meja (mobilnostno vozlišče na območju železniškega trikotnika), ki jih je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o. Maribor (št. proj. 21-383 z datumom december 2021).

Javna razgrnitev osnutka sklepa in Izhodišč za Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Tabor-3C ob glavni železniški progi Zidani most- Šentilj – državna meja (mobilnostno vozlišče na območju železniškega trikotnika)

Razpisna dokumentacija

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano