Javna razgrnitev osnutka sklepa in Izhodišč za Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Tabor-3C ob glavni železniški progi Zidani most- Šentilj – državna meja (mobilnostno vozlišče na območju železniškega trikotnika)

Obvestilo

Rok je potekel

Javna razgrnitev osnutka sklepa in Izhodišč za Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Tabor-3C ob glavni železniški progi Zidani most- Šentilj – državna meja (mobilnostno vozlišče na območju železniškega trikotnika)

Splošni opis

Javno se objavijo Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Tabor-3C ob glavni železniški progi Zidani most- Šentilj – državna meja (mobilnostno vozlišče na območju železniškega trikotnika), ki jih je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o. Maribor (št. proj. 21-383 z datumom december 2021).

Javna razgrnitev osnutka sklepa in Izhodišč za Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Tabor-3C ob glavni železniški progi Zidani most- Šentilj – državna meja (mobilnostno vozlišče na območju železniškega trikotnika)

Razpisna dokumentacija

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano