Javna razgrnitev odloka o  OPPN za območje oskrbovanih stanovanj na Pobrežju

Obvestilo

Rok je potekel

Splošni opis

Seznanitev in javna obravnava ter možnost podajanja pripomb na  dopolnjen osnutek podrobnega prostorskega načrta.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano