Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Ta 1-C – območje ob Dvorakovi ulici v Mariboru

Obvestilo

Rok je potekel

Splošni opis

Seznanitev javnosti o javni razgrnitvi.

Dodatno obvestilo – sprememba lokacije javne obravnave. In sicer: Javna obravnava OPPN Dvorakova, ki bo v sredo, 18.01. 2023, ob 16. uri, se zaradi prostornosti izvede v dvorani objekta MČ Magdalena,  na naslovu Ulica heroja Zidanška 13 (stara glasbena šola).

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano