Obnova historičnih prehodov v centru mesta Maribor

Obnova historičnih prehodov v centru mesta Maribor

Opis projekta

Mestna občina Maribor je ob sklopih urejanja območja Glavnega trga in Koroške ceste ter Vojašniškega trga in območja Lenta pristopila k ureditvi povezav, dostopov med temi deli starega mestnega jedra. Ureditve historičnih prehodov, kot so Splavarski prehod od Glavnega trga, pa stopnic, ki vodijo pri Starem mostu z Glavnega trga proti Lentu, pot ob Usnjarski ulici, Mesarski prehod iz Glavnega trga, ozek Minoritski prehod iz Koroške ceste, ki vodi do Vojašniškega trga, Žički prehod, ki povezuje Koroško cesto in Vojašniški trg, bo omogočila stične povezave, smiselne povezne, tektonske terase ob reki Dravi s tisto višjo, kjer se nahaja Glavni trg in Koroška cesta, nedavno deležna bistvene prenove.

Mestna občina Maribor je s celovitim naporom oživljanja Starega mestnega jedra seveda prepoznala pomen le-teh in jih namerava vključiti v proces prenove ter s tem ustvariti dodatne mestne točke, vozle, kjer se lahko razvijajo točke ponudbe, zadrževanja, ali pa omogočijo prijazen prehod med njimi.

Predmet tega projekta vključuje ureditev:

 • Gospejne ulice (med Orožnovo ulico in Koroško cesto),
 • Barvarske ulice
 • Tkalskega prehoda,
 • Volkmerjevega prehoda in
 • Lekarniške ulice ter notranjosti območja med Gosposko ulico in Vetrinjsko ulico.

Gre za območja, ki so pomembna sama zase ter poudarjeno kot povezava in ustvarjanje urejenega mestnega tkiva, in katerih ureditev bo odgovarjala prej zapisanemu, to je  ciljem urejanja, oživljanja ter ustvarjanja novih hot-spot(ov), točk dogajanja, v mestnem središču, peš-coni. Te ureditve bodo sledile skupnim izhodiščem, imele bodo podobne zahteve in pričakovanja, ki jih bomo v nadaljevanju zapisali, a vsaka na svoj način in sebi lastno govorila svojem okolju in obiskovalcu, uporabniku.

Pri obnovi omenjenih prehodov gre za obnovo:

 • Tehnično tehnološkega dela – ureditev oz. obnova kompletne komunalne infrastrukture
 • Oblikovnega dela – ureditev utrjenih (tlakovanih) površin, ozelenjevanje, in urbana oprema 

Vrednost celotnega projekta v EUR

1.581.069,98

Vrednost projekta za MOM v EUR

1.581.069,98

Obnova historičnih prehodov v centru mesta Maribor

Financerji projekta

Projekt Obnova historičnih prehodov v centru mesta Maribor financira Mestna občina Maribor, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 100 %.

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano