Izvedba sanacij plazov na javnih cestah, ki ogrožajo stanovanjske objekte zaradi izrazitega poslabšanja stanja po neurjih v maju, juliju in avgustu 2023 – po sklopih

Obvestilo

Rok je potekel

Predmetno javno naročilo se izvaja na podlagi 26. člena ZIUOPZP

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano