Zbiranje vlog oškodovancev na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe

Zbiranje vlog oškodovancev na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe

Splošne informacije

Obveščamo vas, da je Uprava RS za zaščito in reševanje izdala:

–sklep, številka 844-14/2023-5- DGZR z dnem 9. 11. 2023, o pričetku ocenjevanja škode na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe od 3. do 7. april 2023

Mestna občina Maribor pričenja z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo, kot je navedeno v sklepih.

Vlogo – OBRAZEC 2 za prijavo škode v kmetijski proizvodnji je potrebno oddati na naslovu Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor oziroma po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@maribor.si, predvidoma najkasneje do 17. 11. 2023.

Kontaktna številka za vsa vprašanja: 02 22 01 387, 02 22 01 707

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Komisija za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah in drugih nesrečah v MOM

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Zbiranje vlog oškodovancev na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe

Stroški postopka

Brez stroškov postopka.

Zbiranje vlog oškodovancev na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano