Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

Splošne informacije

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja (IJZ), s katerim razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javne prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja določa, kaj so informacije javnega značaja, katere so izjeme, kdo in kako se posredujejo.

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Sekretariat za splošne zadeve

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

Drugi stroški

Zaračunajo se lahko materialni stroški, ki nastanejo pri posredovanju podatkov (fotokopija, prepis, elektronski zapis) v skladu z zakonom.

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano