Vloga za rabo javnih površin

Vloga za rabo javnih površin

Splošne informacije

Pridobi se pogodba o rabi javne površine za postavitev gradbenih odrov, gradbišč, postavitev stojnic v času prireditev, stojnic v času volitev in referendumov. Če je dogodek na površini kot so: Mestni/ Magdalenski park, Slomškov trg, trg generala Maistra,…, je potrebno priložiti soglasje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Pobreška cesta 20 a, MB in Zavoda za varovanje kulturne dediščine Slovenije, Slomškov trg 6 MB.

Obveznih priloge so:

 • Skica z vrisano lokacijo zasedbe javne površine,
 • potrdilo o plačilu upravne takse.

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za komunalo, promet in prostor

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Vloga za rabo javnih površin

Stroški postopka

Po tarifni št. 1 Zakona o upravnih taksah (ZUT) znaša upravna taksa:

 • 4,50 EUR, če je vloga v fizični obliki ali
 • brezplačno, če je vložena elektronska vloga ali
 • brezplačno ob predložitvi ustreznega potrdila o oprostitvi upravne takse po ZUT.

Ob oddaji vloge se na sedežu občine lahko plača z gotovino ali s plačilnimi karticami, plačati pa jo je mogoče tudi na TRR SI56 0127 0470 0309 160 referenca/sklic SI11 75698-7111002, namen nakazila Plačilo upravne takse, koda namena OTHR.

Vloga za rabo javnih površin

Drugi stroški

Uporabnina se poravna po izdaji odločbe oz. pogodbe na podlagi računa, ki ga izstavi urad za Finance in proračun Mestne občine Maribor.

Višina uporabnine (brez DDV) – vrednost točke: 0,353 EUR

 1. cona2. cona3. cona
Gradbeni odri ali gradbišča2,40 tč/m22,05 tč/m21,45 tč/m2
Kioski1,50 tč/m21,35 tč/m21,10 tč/m2
Premični objekti (stojnice, hišice za peko kostanjev, objekti za prireditve in podobno), prodajni avtomati in stojala10,0 tč/m28,0 tč/m26,0 tč/m2
Premični objekt – prodajne mizice za cvetje1,50 tč/m21,35 tč/m21,10 tč/m2
Premični objekti pred poslovnim prostorom1,50 tč/m21,30 tč/m20,70 tč/m2

Vloga za rabo javnih površin

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano