Vloga za pridobitev potrdila o namenski rabi

Vloga za pridobitev potrdila o namenski rabi

Splošne informacije

Potrdilo predstavlja pomemben vir informacij za lastnike zemljišč oziroma za investitorje o namenski rabi zemljišča ter prostorskih ukrepih po predpisih s področja urejanja prostora. Potrdilo o namenski rabi zemljišča je obvezna priloga vsaki overitvi pogodbe, katere predmet je nepremičnina razen, ko gre za spremembo lastništva (vpis lastninske pravice) na samostojnem delu objekta v etažni lastnini (posameznega dela stavbe – stanovanja).

Namensko rabo lahko pridobijo samo za zemljišče v Mestni občini Maribor.

Obveznih prilog ni.

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za komunalo, promet in prostor

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Vloga za pridobitev potrdila o namenski rabi

Stroški postopka

Po tarifni št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (ZUT) znaša upravna taksa:

  • 22,70 EUR, če je vloga v fizični obliki
  • brezplačno ob predložitvi ustreznega potrdila o oprostitvi upravne takse po ZUT.

Ob oddaji vloge se na sedežu občine lahko plača le s plačilnimi karticami, plačati pa jo je mogoče tudi na TRR SI56 0127 0470 0355 138, referenca/sklic SI11 75698-7111207, namen nakazila Plačilo upravne takse, koda namena OTHR.

Vloga za pridobitev potrdila o namenski rabi

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano