Vloga za pridobitev potrdila o namenski rabi za potrebe FURS-A

Vloga za pridobitev potrdila o namenski rabi za potrebe FURS-A

Splošne informacije

Potrdilo se izda za potrebe odmere davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč.

Potrdilo o namenski rabi zemljišča je namenjeno samo za zemljišča v Mestni občini Maribor.

Obveznih prilog ni.

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za komunalo, promet in prostor

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Vloga za pridobitev potrdila o namenski rabi za potrebe FURS-A

Stroški postopka

Brez stroškov postopka

Vloga za pridobitev potrdila o namenski rabi za potrebe FURS-A

Predpisi

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

Vloga za pridobitev potrdila o namenski rabi za potrebe FURS-A

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano