Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca

Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca

Splošne informacije

Mestna občina Maribor vsakemu novorojenčku s stalnim prebivališčem v MOM in državljanstvom RS podarja znesek v višini 130,00 eur. Vloga se lahko odda v času od otrokove rojstva do dopolnjenega prvega leta starosti.

Obvezna priloga k vlogi je kopija davčne številke vlagatelja.

Rojstni list si lahko organ pridobi po uradni dolžnosti.

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca

Stroški postopka

Brez stroškov postopka.

Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano