Vloga za izvedbo javne prireditve ali razstave

Vloga za izvedbo javne prireditve ali razstave

Splošne informacije

Pridobi se soglasje za rabo javne površine za izvedbo javne prireditve ali razstave, ki so kulturnega, športnega, zabavnega, okoljevarstvenega, vzgojnega značaja. Če je dogodek na površini kot so: Mestni / Magdalenski park, Slomškov trg, Trg generala Maistra,…, je potrebno priložiti soglasje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Pobreška cesta 20 a, Maribor in Zavoda za varovanje kulturne dediščine Slovenije, Slomškov trg 6, Maribor.

Obvezna priloga je plačilo upravne takse.

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za komunalo, promet in prostor

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Vloga za izvedbo javne prireditve ali razstave

Stroški postopka

Po tarifni št. 1 Zakona o upravnih taksah (ZUT) znaša upravna taksa:

 • 4,50 EUR, če je vloga v fizični obliki ali
 • brezplačno, če je vložena elektronska vloga ali
 • brezplačno ob predložitvi ustreznega potrdila o oprostitvi upravne takse po ZUT.

Ob oddaji vloge se na sedežu občine lahko plača z gotovino ali s plačilnimi karticami, plačati pa jo je mogoče tudi na TRR SI56 0127 0470 0309 160 referenca/sklic SI11 75698-7111002, namen nakazila Plačilo upravne takse, koda namena OTHR.

Drugi stroški

Ostali stroški se poravnajo na podlagi računa, ki ga izda Mestna občina Maribor.

Tarifa občinskih taks – vrednost točke: 0,353 EUR

Taksni predmeti1. cona2. cona3. cona
 Območje javne prireditve ali razstave1,28 tč/m21,05 tč/m20,65 tč/m2

Vloga za izvedbo javne prireditve ali razstave

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano