Vloga za izračun komunalnega prispevka

Vloga za izračun komunalnega prispevka

Splošne informacije

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini kadar:

 • se na novo priključuje na komunalno opremo,
 • povečuje neto tlorisno površino objekta,
 • spreminja njegovo namembnost.

Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja v skladu z zakonom o prostorskem načrtovanju.

Obvezna priloga je DGD (dokumentacija za gradbeno dovoljenje).

Elektronski zemljiško knjižni izpis in podatke Geodetske uprave Republike Slovenije si lahko organ pridobi po uradni dolžnosti.

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za gospodarske dejavnosti

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Vloga za izračun komunalnega prispevka

Stroški postopka

Po tarifni št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (ZUT) znaša upravna taksa:

 • 22,60 EUR, če je vloga v fizični obliki ali
 • 18,10 EUR, če je vložena elektronska vloga ali
 • brezplačno ob predložitvi ustreznega potrdila o oprostitvi upravne takse po ZUT.

Ob oddaji vloge se na sedežu občine lahko plača z gotovino ali s plačilnimi karticami, plačati pa jo je mogoče tudi na TRR SI56 0127 0470 0309 160 referenca/sklic SI11 75698-7111002, namen nakazila Taksa komunalni prispevek, koda namena OTHR.

Vloga za izračun komunalnega prispevka

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano