Vloga za izdajo soglasja za priključek na občinsko cesto

Vloga za izdajo soglasja za priključek na občinsko cesto

Splošne informacije

Pridobi se soglasje za gradnjo ali rekonstrukcijo cestnega priključka na občinsko cesto. Priključki nekategoriziranih cest ter individualni priključki na občinske ceste se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem upravljavca občinskih cest.

Obvezne priloge so:

 • Tehnične smernice izvajalca rednega vzdrževanja javnih cest,
 • potrdilo o plačilu upravne takse.

Podatke iz zemljiške knjige, si lahko organ pridobi po uradni dolžnosti.

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za komunalo, promet in prostor

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Vloga za izdajo soglasja za priključek na občinsko cesto

Stroški postopka

Po tarifni št. 1. In 30.o Točki Zakona o upravnih taksah (ZUT) znaša upravna taksa:

 • 29,50 EUR, če je vloga v fizični obliki ali
 • 25,00 EUR, če je vložena elektronska vloga ali
 • brezplačno ob predložitvi ustreznega potrdila o oprostitvi upravne takse po ZUT.

Ob oddaji vloge se na sedežu občine lahko plača z gotovino ali s plačilnimi karticami, plačati pa jo je mogoče tudi na TRR SI56 0127 0470 0355 138, referenca/sklic SI11 75698-7111207, namen nakazila Plačilo upravne takse, koda namena OTHR.

Vloga za izdajo soglasja za priključek na občinsko cesto

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano