Vloga za izdajo soglasja za posege v občinske ceste

Vloga za izdajo soglasja za posege v občinske ceste

Splošne informacije

Pridobi se soglasje za poseg v občinske ceste, za potrebe izvedbe komunalnih in telekomunikacijskih hišnih priključkov.

Obvezne priloge so:

 • Projektna dokumentacija,
 • tehnične smernice izvajalca rednega vzdrževanja javnih cest,
 • potrdilo o plačilu upravne takse.

Podatke iz zemljiške knjige, si lahko organ pridobi po uradni dolžnosti.

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za komunalo, promet in prostor

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Vloga za izdajo soglasja za posege v občinske ceste

Stroški postopka

Po tarifni št. 1 in 30. p Točki Zakona o upravnih taksah (ZUT) znaša upravna taksa:

 • 40,80 EUR, če je vloga v fizični obliki ali
 • 36,30 EUR, če je vložena elektronska vloga ali
 • brezplačno ob predložitvi ustreznega potrdila o oprostitvi upravne takse po ZUT.

Ob oddaji vloge se na sedežu občine lahko plača z gotovino ali s plačilnimi karticami, plačati pa jo je mogoče tudi na TRR SI56 0127 0470 0355 138 referenca/sklic SI11 75698-7111207, namen nakazila Plačilo upravne takse, koda namena OTHR.

Vloga za izdajo soglasja za posege v občinske ceste

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano