Vloga za izdajo soglasja za manjši odmik od parcelne meje

Vloga za izdajo soglasja za manjši odmik od parcelne meje

Splošne informacije

V skladu s prostorskimi izvedbenimi akti je za gradnjo glede na vrsto objekta predpisan minimalni odmik od sosednjega zemljišča. Za odmik manjši od predpisanega je v nekaterih primerih treba pridobiti pisno soglasje lastnika tega zemljišča. V kolikor je lastnik le-tega Mestna občina Maribor, je treba vložiti vlogo za izdajo soglasja za manjši odmik od parcelne meje.

Obvezne priloga je:

 • dokumentacija za nameravano gradnjo

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za komunalo promet in prostor

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Vloga za izdajo soglasja za manjši odmik od parcelne meje

Stroški postopka

Po tarifni št. 1 Zakona o upravnih taksah (ZUT) znaša upravna taksa:

 • 4,50 EUR, če je vloga v fizični obliki ali
 • brezplačno, če je vložena elektronska vloga ali
 • brezplačno ob predložitvi ustreznega potrdila o oprostitvi upravne takse po ZUT.

Ob oddaji vloge se na sedežu občine lahko plača z gotovino ali s plačilnimi karticami, plačati pa jo je mogoče tudi na TRR SI56 0127 0470 0355 138 referenca/sklic SI11 75698-7111207, namen nakazila Plačilo upravne takse, koda namena OTHR.

Vloga za izdajo soglasja za manjši odmik od parcelne meje

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano