Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici

Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici

Splošne informacije

Ponudba za uveljavljanje predkupne pravice  se vloži v kolikor zemljišče leži v območju predkupne pravice na območju Mestne občine Maribor. Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini ne uveljavlja predkupne pravice.

Obvezne priloge so:

  • Potrdilo o namenski rabi zemljišča,
  • dokaz o lastništvu (zemljiško knjižni izpisek, kopija pogodbe, sklep o dedovanju,…).

Potrdilo o namenski rabi, informacijski sistem elektronskega zemljiško knjižnega izpiska (eZK), podatki Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) si organ lahko pridobi po uradni dolžnosti.

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Sekretariat za splošne zadeve

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici

Stroški postopka

Brez stroškov postopka.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano