Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Splošne informacije

Dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom je namenjena za organizacijo javne prireditve, kjer je načrtovana uporaba zvočnih naprav, ki bodo presegale mejne ravni vrednosti kazalcev hrupa v okolju

Obvezne priloge k vlogi so:

 • Poročilo o emisiji hrupa v okolje (v kolikor je potrebno),
 • program prireditev,
 • načrt prireditvenega prostora  in neposredne okolice s prikazom namestitve in usmerjenosti zvočnih naprav (oz. v skladu z 8. členom uredbe).

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Skupna občinska uprava, Skupna služba varstva okolja

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Stroški postopka

Po tarifni št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (ZUT) znaša upravna taksa:

 • 22,60 EUR, če je vloga v fizični obliki ali
 • 18,10 EUR, če je vložena elektronska vloga, podpisana z varnim elektronskim podpisom ali
 • brezplačno ob predložitvi ustreznega potrdila o oprostitvi upravne takse po ZUT.

Ob oddaji vloge se na sedežu občine lahko plača le s plačilnimi karticami, plačati pa jo je mogoče tudi na TRR SI56 0127 0470 0309 160 referenca/sklic SI11 75698-7111002, namen nakazila Plačilo upravne takse, koda namena OTHR.

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano