Vloga za izdajo dovoljenja za vstop v območje za pešce in območje umirjenega prometa

Vloga za izdajo dovoljenja za vstop v območje za pešce in območje umirjenega prometa

Splošne informacije

Upravičenci do vstopa v območje za pešce in območje umirjenega prometa so podjetja, ki vršijo dostavo blaga do strank, izvajajo servisne in kurirske dejavnosti, vzdrževanje objektov z lokacijo v območju za pešce in umirjenega prometa, stanovalci, ki so lastniki ali najemniki stanovanj v tem območju ali lastniki ali najemniki garaž in poslovnih prostorov, vozila za izvajanje javne gospodarske službe, intervencijska vozila.

Obvezne priloge so:

 • Kopija prometnega dovoljenja vozila, katerega NDM ne sme presegati 5t (za stanovalce vozilo ne sme presegati 3,5t),
 • dokazilo o poslovnem sodelovanju s stranko v območju za pešce ali umirjenega prometa,
 • dokazilo o lastništvu ali najemu stanovanja, garaže, poslovnega prostora,
 • dokazilo o možnosti parkiranja na dvorišču, kolikor ta možnost obstaja,
 • dokazilo o plačilu upravne takse in vstopne kartice.

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za komunalo, promet in prostor

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Vloga izdajo dovoljenja za vstop v območje za pešce in območje umirjenega prometa

Stroški postopka

Po tarifni št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (ZUT) znaša upravna taksa:

 • 22,60 EUR, če je vloga v fizični obliki ali
 • 18,10 EUR, če je vložena elektronska vloga ali
 • brezplačno ob predložitvi ustreznega potrdila o oprostitvi upravne takse po ZUT.

Ob oddaji vloge se na sedežu občine lahko plača z gotovino ali s plačilnimi karticami, plačati pa jo je mogoče tudi na TRR SI56 0127 0470 0355 138, referenca/sklic SI11 75698-7111207, namen nakazila Plačilo upravne takse, koda namena OTHR.

Vloga izdajo dovoljenja za vstop v območje za pešce in območje umirjenega prometa

Drugi stroški

Stroške prevoznine stranka poravna v kolikor izpolnjuje pogoje za parkiranje na plačljivih parkirnih površinah, kjer je uvedeno plačilo parkirnine na TRR SI56 0127 0010 0008 403, referenca/sklic SI00 75698-7103996-0805, namen nakazila Plačilo prevoznine, koda namena OTHR.

Priloga je obvezna za upravičence, ki so upravičeni do dostave izven dostavnega časa v skladu s 63. In  66. čl. Odloka (dostavni čas za vstop  je dnevno med 5.00 in 9.30 uro in izstop je dnevno med 5.00 in 10.00 uro) ter za vozila, ki prekoračujejo največjo dovoljeno maso 5 ton-izjeme

Višina dnevne prevoznine znaša:

20,00 EUR    za vozila do 5t največje dovoljene mase

200,00 EUR    za vozila od 5t-10t največje dovoljene mase

300,00 EUR    za vozila od 10t-15t največje dovoljene mase

400,00 EUR    za vozila od15t-20t največje dovoljene mase

500,00 EUR    za vozila nad 20t največje dovoljene mase

Višina letne prevoznine znaša:

500,00 EUR  za vozila do 5t največje dovoljene mase

1500,00 EUR  za vozila od 5t-10t največje dovoljene mase

2000,00 EUR  za vozila od 10-15t največje dovoljene mase

3000,00 EUR za vozila od 15-20t največje dovoljene mase

4000,00 EUR  za vozila nad 20t največje dovoljene mase

Stroške vstopne kartice (vstopna kartica se izda v primeru, ko se bo dostava dnevno vršila več kot teden dni) v višini 25,00 EUR poravnate na TRR SI56 0127 0010 0008 403, referenca/sklic SI00 75698-7141998-03, namen nakazila Plačilo vstopne kartice, koda namena OTHR.

Vloga za izdajo dovoljenja za vstop v območje za pešce in območje umirjenega prometa

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano