Vloga za izdajo dovoljenja za spust plovil, privez plovil in plavajočih objektov ter uporabo plovbnega območja na reki Dravi

Vloga za izdajo dovoljenja za spust plovil, privez plovil in plavajočih objektov ter uporabo plovbnega območja na reki Dravi

Splošne informacije

Pridobi se dovoljenje za spust plovil v reko Dravo in za stalne ali začasne priveze plovil oziroma plavajočih objektov, ter za uporabo plovbnega območja v coni A (od Mariborskega otoka do Vodnega stolpa) in coni B (od Vodnega stolpa do dvoetažnega mosta).

Obvezne priloge so:

 • Kopijo potrdila o usposobljenosti za voditelja čolna,
 • kopijo vpisnega lista za čoln,
 • potrdilo o plačilu upravne takse.

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za komunalo, promet in prostor

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Vloga za izdajo dovoljenja za spust plovil, privez plovil in plavajočih objektov ter uporabo plovbnega območja na reki Dravi

Stroški postopka

Po tarifni št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (ZUT) znaša upravna taksa:

 • 22,60 EUR, če je vloga v fizični obliki ali
 • 18,10 EUR, če je vložena elektronska vloga ali
 • brezplačno ob predložitvi ustreznega potrdila o oprostitvi upravne takse po ZUT.

Ob oddaji vloge se na sedežu občine lahko plača z gotovino ali s plačilnimi karticami, plačati pa jo je mogoče tudi na TRR SI56 0127 0470 0309 160 referenca/sklic SI11 75698-7111002-00000004, namen nakazila plačilo upravne takse, koda namena OTHR.

Vloga za izdajo dovoljenja za spust plovil, privez plovil in plavajočih objektov ter uporabo plovbnega območja na reki Dravi

Drugi stroški

Ostali stroški se poravnajo na podlagi računa, ki ga izda Mestna občina Maribor.

Vlogo vlagam za spust plovila v reko Dravo. Pristojbina je določena v točkah:

 • spuščanje in dvigovanje plovil na motorni pogon dolžine do 4m – 30 točk,
 • spuščanje in dvigovanje plovil na motorni pogon dolžine od 4m-7m – 55 točk,
 • spuščanje in dvigovanje vseh plovil dolžine od 7 m-10m – 75 točk,
 • spuščanje in dvigovanje vseh plovil dolžine od 10m dalje – 120 točk,
 • spuščanje in dvigovanje plovil, ki niso na motorni pogon, dolžine od 3m-7m – 30 točk.

Vrednost točke znaša 0,32 €.

Vlogo vlagam  za privez plovila:

 • dnevni privez plovila 3 točke / 1m dolžine plovila na dan,
 • tedenski privez plovila 18 točk / 1 m dolžine plovila,
 • mesečni privez plovila 72 točk / 1m dolžine plovila,
 • trimesečni privez plovila 190 točk / 1m dolžine plovila,
 • letni privez plovila 320 točk / 1m dolžine plovila na leto.

Vrednost točke znaša 0,32 €.

Vlogo vlagam za privez plavajočih objektov: pristojbina za privez plavajočih objektov znaša 60 točk / m2 na leto Vrednost točke znaša 0,32 €.

Vloga za izdajo dovoljenja za spust plovil, privez plovil in plavajočih objektov ter uporabo plovbnega območja na reki Dravi

Predpisi

Odlok o ureditvi plovbe po reki Dravi - neuradno prečiščeno besedilo (1)

Vloga za izdajo dovoljenja za spust plovil, privez plovil in plavajočih objektov ter uporabo plovbnega območja na reki Dravi

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano