Vloga za izdajo dovoljenja za delno ali popolno zaporo občinske ceste zaradi izvajanja del

Vloga za izdajo dovoljenja za delno ali popolno zaporo občinske ceste zaradi izvajanja del

Splošne informacije

Dovoljenje si je potrebno pridobiti za delno ali popolno zaporo občinske ceste za izvajanje gradbenih del na oziroma ob občinski cesti. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritev prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.

Obvezne priloge so:

 • Elaborat oz. skica zapore začasne prometne ureditve,
 • potrdilo o plačilu upravne takse.

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za komunalo, promet in prostor

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Vloga za izdajo dovoljenja za delno ali popolno zaporo občinske ceste zaradi izvajanja del

Stroški postopka

Po tarifni št. 1. In 30.c in č Točki Zakona o upravnih taksah (ZUT) znaša upravna taksa:

 • 29,50 EUR, če je vloga v fizični obliki ali
 • 25,00 EUR, če je vložena elektronska vloga ali
 • brezplačno ob predložitvi ustreznega potrdila o oprostitvi upravne takse po ZUT.

Ob oddaji vloge se na sedežu občine lahko plača z gotovino ali s plačilnimi karticami, plačati pa jo je mogoče tudi na TRR SI56 0127 0470 0355 138 referenca/sklic SI11 75698-7111207, namen nakazila Plačilo upravne takse, koda namena OTHR.

Vloga za izdajo dovoljenja za delno ali popolno zaporo občinske ceste zaradi izvajanja del

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano