Vloga za izdajo dovoljenja in dovolilnice za parkiranje vozil na plačljivih parkirnih površinah, kjer je uvedeno plačilo parkirnine

Vloga za izdajo dovoljenja in dovolilnice za parkiranje vozil na plačljivih parkirnih površinah, kjer je uvedeno plačilo parkirnine

Splošne informacije

Stanovalci s stalnim prebivališčem (na območju, kjer je uvedeno plačilo parkirnine) v območju plačljive cone in je lastnik ali najemnik vozila bo ob plačilu dovolilnice in upravne takse pridobil dovoljenje in dovolilnico za obdobje dveh let. Podjetja (pravne osebe, državni organi, organi lokalnih skupnosti in samostojni podjetniki), pa lahko pridobijo dovoljenje in dovolilnico za parkiranje službenega vozila ob plačilu dovolilnice in upravne takse za obdobje enega leta.

Obvezne priloge so:

 • Dokazilo o stalnem prebivališču ali sedežu podjetja na območju, kjer je uvedeno plačilo parkirnine (fotokopija osebnega dokumenta),
 • kopija prometnega dovoljenja vozila stanovalca s stalnim prebivališčem oz. službenega vozila pravne osebe, s.p., organa lokalne skupnosti ali državnega organa. V kolikor vlagatelj, in oz. upravičenec do dovolilnice za parkiranje na plačljivih parkiriščih ni lastnik oz. najemnik vozila, mora predložit overjeno pogodbo o najemu vozila,
 • dokazilo plačilu dovolilnice in upravne takse.

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za komunalo, promet in prostor

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Vloga za izdajo dovoljenja in dovolilnice za parkiranje vozil na plačljivih parkirnih površinah, kjer je uvedeno plačilo parkirnine

Stroški postopka

Po tarifni št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (ZUT) znaša upravna taksa:

 • 22,60 EUR, če je vloga v fizični obliki ali
 • 18,10 EUR, če je vložena elektronska vloga ali
 • brezplačno ob predložitvi ustreznega potrdila o oprostitvi upravne takse po ZUT.

Ob oddaji vloge se na sedežu občine lahko plača z gotovino ali s plačilnimi karticami, plačati pa jo je mogoče tudi na TRR SI56 0127 0470 0355 138, referenca/sklic SI11 75698-7111207, namen nakazila Plačilo upravne takse, koda namena OTHR.

Vloga za izdajo dovoljenja in dovolilnice za parkiranje vozil na plačljivih parkirnih površinah, kjer je uvedeno plačilo parkirnine

Drugi stroški

Plačilo stroškov dovolilnice ni možno plačati na sedežu občine, poravna se v kolikor stranka izpolnjuje pogoje za parkiranje na plačljivih parkirnih površinah, kjer je uvedeno plačilo parkirnine na TRR SI56 0127 0010 0008 403, referenca/sklic SI00 75698-71030422-80405, namen nakazila Dovolilnica za parkiranje, koda namena OTHR.

Dovolilnica za stanovalce =180,00 EUR/2leti (za cono 5, 7, 9 in 11 je cena 150 EUR/2leti)

 • Dovolilnica za službena vozila pravne osebe, državnih organov  in samostojnih podjetnikov:
 • cena 1. dovolilnice = 180,00 EUR/1 leto (za cono 5, 7, 9 in 11 je cena 150 EUR/1 leto),
 • cena 2. dovolilnice = 360,00 EUR/1 leto (za cono 5, 7, 9 in 11 je cena 300,00 EUR/1 leto),
 • cena 3. dovolilnice in vseh ostalih = 540,00 EUR/1leto (za cono 5, 7, 9 in 11 je cena 450,00 EUR/1 leto).

Vloga za izdajo dovoljenja in dovolilnice za parkiranje vozil na plačljivih parkirnih površinah, kjer je uvedeno plačilo parkirnine

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano