Vloga za izdajo dovoljenja in dovolilnice za parkiranje vozil, ki za pogon uporabljajo izključno električno energijo, na plačljivih parkirnih površinah, kjer je uvedeno plačilo parkirnine

Vloga za izdajo dovoljenja in dovolilnice za parkiranje vozil, ki za pogon uporabljajo izključno električno energijo, na plačljivih parkirnih površinah, kjer je uvedeno plačilo parkirnine

Splošne informacije

Upravičenec, ki je lastnik vozila, ki za pogon uporablja izključno električno energijo, lahko pridobi dovoljenje in dovolilnico za parkiranje vozila v območju plačljivih con za obdobje enega leta.

Obvezne priloge so:

 • Kopija prometnega dovoljenja vozila, ki za pogon uporablja izključno električno energijo,
 • potrdilo o plačilu dovolilnice in upravne takse.

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za komunalo, promet in prostor

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Vloga za izdajo dovoljenja in dovolilnice za parkiranje vozil, ki za pogon uporabljajo izključno električno energijo, na plačljivih parkirnih površinah, kjer je uvedeno plačilo parkirnine

Stroški postopka

Po tarifni št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (ZUT) znaša upravna taksa:

 • 22,60 EUR, če je vloga v fizični obliki ali
 • 18,10 EUR, če je vložena elektronska vloga ali
 • brezplačno ob predložitvi ustreznega potrdila o oprostitvi upravne takse po ZUT.

Ob oddaji vloge se na sedežu občine lahko plača z gotovino ali s plačilnimi karticami, plačati pa jo je mogoče tudi na TRR SI56 0127 0470 0355 138, referenca/sklic SI11 75698-7111207, namen nakazila Plačilo upravne takse, koda namena OTHR.

Vloga za izdajo dovoljenja in dovolilnice za parkiranje vozil, ki za pogon uporabljajo izključno električno energijo, na plačljivih parkirnih površinah, kjer je uvedeno plačilo parkirnine

Drugi stroški

Plačilo stroškov dovolilnice ni možno plačati na sedežu občine, poravna se v kolikor stranka izpolnjuje pogoje za parkiranje na plačljivih parkirnih površinah, kjer je uvedeno plačilo parkirnine in uporablja vozilo izključno na električno energijo v višini 150,00 EUR. Poravnate na TRR SI56 0127 0010 0008 403, referenca/sklic SI00 75698-71030422-80405, namen nakazila Dovolilnica za parkiranje, koda namena OTHR.

Vloga za izdajo dovoljenja in dovolilnice za parkiranje vozil, ki za pogon uporabljajo izključno električno energijo, na plačljivih parkirnih površinah, kjer je uvedeno plačilo parkirnine

Predpisi

Odlok o občinskih cestah (uradno prečiščeno besedilo št. 1) - neuradno prečiščeno besedilo (7)

Vloga za izdajo dovoljenja in dovolilnice za parkiranje vozil, ki za pogon uporabljajo izključno električno energijo, na plačljivih parkirnih površinah, kjer je uvedeno plačilo parkirnine

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano