Vloga za izdajo dovoljenja za prekop/prenos posmrtnih ostankov

Vloga za izdajo dovoljenja za prekop/prenos posmrtnih ostankov

Splošne informacije

Pokojnik je lahko izkopan in prenesen na drugo pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču na zahtevo svojcev ali drugih fizičnih ali pravnih oseb, ki imajo za to upravičen interes in sicer po predhodnem mnenju najemnika groba in pridobitvi dovoljenja pristojnega občinskega organa.

Obvezne priloge so:

 • Izpisek iz matične knjige umrlih za pokojnika,
 • najemna pogodba za obstoječe grobno mesto,
 • mnenje/soglasje najemnika grobnega mesta (če vlagatelj ni najemnik),
 • najemna pogodba za novo grobno mesto,
 • mnenje/soglasje najemnika novega grobnega prostora (če vlagatelj ni najemnik),
 • izjava da so svojci z vlogo za izdajo dovoljenja za prekop/prenos posmrtnih ostankov seznanjeni in temu ne nasprotujejo,
 • soglasje upravljavca pokopališča, kjer bo pokop z navedbo oznake novega grobnega mesta,
 • potrdilo upravljavca pokopališča s podatki kdaj je bil opravljen pokop pokojnika,
 • kdo je najemnik grobnega mesta,
 • izjava o tem, da s strani upravljavca pokopališča ni zadržkov za prekop.

Izpisek iz matične knjige umrlih si lahko organ pridobi po uradni dolžnosti.

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Vloga za izdajo dovoljenja za prekop/prenos posmrtnih ostankov

Stroški postopka

Brez stroškov postopka.

Vloga za izdajo dovoljenja za prekop/prenos posmrtnih ostankov

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano