Soglasje (dokazilo o pravici graditi v cestnem telesu občinske javne ceste) v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja

Soglasje (dokazilo o pravici graditi v cestnem telesu občinske javne ceste) v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja

Splošne informacije

Vloga se vlaga za izdajo soglasja upravljalca javnih ali nekategoriziranih cest, ki so javno dobro oziroma v občinski lasti, za izvedbo gradnje v cestnem telesu.

Obvezne priloge so:

 • Projektna dokumentacija oz. skica,
 • projektni pogoji in mnenja upravljalcev javno komunalnega omrežja,
 • kopija katastrskega načrta z vrisano lokacijo prekopavanja oz. podkopavanja kategorizirane občinske ceste.

Podatke iz zemljiške knjige si organ pridobi po uradni dolžnosti.

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za komunalo promet in prostor

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Soglasje (dokazilo o pravici graditi v cestnem telesu občinske javne ceste) v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja

Stroški postopka

Brez stroškov postopka.

Soglasje (dokazilo o pravici graditi v cestnem telesu občinske javne ceste) v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano