Prijavni obrazec za najem vrtička na območju Mestne občine Maribor

Prijavni obrazec za najem vrtička na območju Mestne občine Maribor

Splošne informacije

Prijavni obrazec za najem vrtička na območju Mestne občine Maribor, zainteresirana stranka poda ko želi najeti vrtiček tako, da navede podatke o parcelni številki in katastrski občini.

Obveznih prilog ni.

Potrdilo o namenski rabi, informacijski sistem eZK podatki GURS, si organ pridobi po uradni dolžnosti.

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za gospodarske dejavnosti

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Prijavni obrazec za najem vrtička na območju Mestne občine Maribor

Stroški postopka

Brez stroškov postopka.

Prijavni obrazec za najem vrtička na območju Mestne občine Maribor

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano