Prijave uporabe zvočnih naprav

Prijava uporabe zvočnih naprav

Splošne informacije

Prijava uporabe zvočnih naprav, namenjena je za uporabo zvočnih naprav na shodu ali prireditvi, ki se izvaja na prostem, v odprtem prostoru stavbe ali na odprti ali nepokriti površini. V primeru, da zvočne naprave ne povzročajo čezmejne obremenitve okolja s hrupom, mora organizator uporabo zvočnih naprav samo prijaviti.

Prijava se vloži najmanj sedem dni (7) pred pričetkom prireditve.

Obvezne priloge k vlogi so:

 • skica/načrt prireditvenega prostora,
 • potrdilo o plačilu takse ali njeni oprostitvi.

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Skupna občinska uprava, Skupna služba varstva okolja

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Prijava uporabe zvočnih naprav

Stroški postopka

Po tarifni št. 1 Zakona o upravnih taksah (ZUT) znaša upravna taksa:

 • 4,50 EUR, če je vloga v fizični obliki ali
 • brezplačno, če je vložena elektronska vloga ali
 • brezplačno ob predložitvi ustreznega potrdila o oprostitvi upravne takse po ZUT.

Ob oddaji vloge se na sedežu občine lahko plača z gotovino ali s plačilnimi karticami, plačati pa jo je mogoče tudi na TRR SI56 0127 0470 0309 160 referenca/sklic SI11 75698-7111002, namen nakazila Plačilo upravne takse, koda namena OTHR.

Prijava uporabe zvočnih naprav

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano