Prijava spremembe podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Prijava spremembe podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Splošne informacije

Zavezanci za prijavo podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v Mestni občini Maribor so fizične in pravne osebe, kot lastnik ali neposredni uporabnik zemljišča, stavbe ali dela stavbe. Zavezanci podajo prijavo podatkov oziroma spremembe podatkov glede lastništva ali uporabe nepremičnine, v primeru nastanka spremembe lastništva oziroma uporabnika nepremičnine.

Obveznih prilog ni.

Potrdilo o namenski rabi, informacijski sistem elektronski zemljiško knjižni izpisek, podatke Geodetske uprave Republike Slovenije si urad lahko pridobi po uradni dolžnosti.

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za komunalo, promet in prostor

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Prijava spremembe podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Stroški postopka

Brez stroškov postopka.

Prijava spremembe podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano