Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

Splošne informacije

Prijava obratovalnega časa je namenjena gostinskemu obratu ali kmetiji, na kateri se opravlja gostinska dejavnost.

Gostinec mora razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat prijaviti za gostinstvo pristojnemu organu občine 15 dni pred:

 • začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
 • začetkom obratovanja,
 • spremembo obratovalnega časa.

Gostincu, ki ima potrjen redni obratovalni čas in ne zaproša za podaljšani obratovalni čas, po prvi potrditvi ni treba za vsako koledarsko leto ponovno prijavljati razporeda obratovalnega časa, če tega ne spreminja in če ni prišlo do sprememb, ki se nanašajo na osnovne podatke o gostinskem obratu.

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za gospodarske dejavnosti

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

Stroški postopka

Po tarifni št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (ZUT) znaša upravna taksa za prijavo podaljšanega obratovalnega časa:

 • 22,60 EUR, če je vloga v fizični obliki ali
 • 18,10 EUR, če je vložena elektronska vloga ali
 • brezplačno ob predložitvi ustreznega potrdila o oprostitvi upravne takse po ZUT.

Ob oddaji vloge se na sedežu občine lahko plača z gotovino ali s plačilnimi karticami, plačati pa jo je mogoče tudi na TRR SI56 0127 0470 0309 160 referenca/sklic SI11 75698-7111002, namen nakazila Plačilo upravne takse, koda namena OTHR.

Prijava obratovalnega časa od 6.00 do 22.00 ure je brez upravne takse.

Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano