Vodni stolp

Poglej podmeni

Vodni stolp

Opis

Vodni stolp so zgradili v veliki rekonstrukciji mestnega obzidja, ki je sledila uveljavitvi strelnega orožja po letu 1523. Pozidali so ga leta 1555 pod vodstvom italijanskih gradbenikov Domenica in Andree de Lalio, Valentina Trevene in Pietra Antonia Pigrata. Renesančna bastija je zgrajena na peterokotnem tlorisu, enonadstropna, fasade so preproste, funkcionalne, členjene le s paličastim mejnim zidcem in strelnimi linami v kamnitih okvirjih. Zidovi so nekoliko nagnjeni navznoter. Podstrešnega venca ni, zid je pod streho zaključen z vrsto klesancev. V stolp vodi dvoje vrat v kamnitih okvirjih. Leta 1967 se je zaradi zajezitve dvignila gladina reke Drave za 2 metra. Takrat so celoten Vodni stolp dvignili, načrte za svojevrsten in zahtevni inženirski podvig je pripravil v.g. tehnik Jože Požauko.

Zaradi svoje monumentalne arhitekture in izpostavljene lege ob reki Dravi je postal eden od simbolov Maribora. Njegova največja kvaliteta je v ohranjenosti utrdbene arhitekture, ki je zadržala svojo funkcionalno in likovno podobo od nastanka do danes.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano