Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti (od dvoetažnega mosta do Ulice Veljka Vlahoviča)

Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti (od dvoetažnega mosta do Ulice Veljka Vlahoviča)

Opis projekta

V sklopu ureditve kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti v Mariboru 4.4 predstavljajo kolesarsko povezavo med centrom mesta in naselji v vzhodnem predelu Maribora-Pobrežje , Malečnik, Brezje. Obravnavano območje je  lokalna cesta.

V projektu so predvideni ukrepi s katerimi se bo obstoječe stanje kolesarske infrastrukture na območju Zrkovske in Čufarjeve ceste uredilo na način, da se bo kvaliteta kolesarskega prometa dvignila na željen nivo, predvsem pa izvedla v skladu z aktualno zakonodajo.

Med splošne predvidene ukrepe spada, prestavitev prometnih znakov, javne razsvetljave, semaforjev , konfinov  in ostalih ovir ob kolesarskih površinah na predpisano varovalno širino. Splošno predvideni ukrepi so uvedba in ureditev kolesarskih pasov in stez , ureditev prehodov za pešce in kolesarje, ureditev prehodov iz kolesarskih stez na kolesarske pasove in obratno, ureditev pogreznjenih robnikov ipd. Predvidena je preplastitev voziščne konstrukcije v območju kolesarskega pasu, kjer je poškodovano. Odstrani se neustrezna horizontalna in vertikalna signalizacija in se nadomesti z novo. Pri umestitvi novih in ureditvi starih kolesarskih povezav je potrebno upoštevati varnostni odmik kolesarskega pasu od vozišča, ki je 0,5 m, prav tako se upoštevajo odmiki od over kot so stebri JR, semaforji, znaki , AP in drugi objekti.

Vrednost celotnega projekta v EUR

258.796,10

Vrednost projekta za MOM v EUR

34.141,88

Stopnja sofinanciranja za MOM

87%

Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti (od dvoetažnega mosta do Ulice Veljka Vlahoviča)

Financerji projekta

Projekt Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti (od dvoetažnega mosta do Ulice Veljka Vlahoviča) je sofinanciral Slovenski okoljski javni sklad v višini 87%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor je znašal 13%.

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano