Ureditev Gregorčičeve ulice v Mariboru 1. faza

Ureditev Gregorčičeve ulice v Mariboru -1 .faza

Opis projekta

Ureditev Gregorčičeve ulice v Mariboru -1 .faza, v naravi predstavlja:

1. Gregorčičeva ulica med Tyrševo in Grajsko ulico (komunalna in parterna ureditev)

2. izvedba vročevoda od Grajske ulice do ulica Heroja Staneta 1.

Nova ureditev ohranja enosmerni promet in vzdolžno parkiranje, vendar le na južni strani vozišča. Kolesarji so v eno smer predvideni na cestišču z motornimi vozili, v nasprotno smer pa na pločniku na severni strani. Na južni strani bo ohranjen gabrov drevored, na severni strani pa bo zasajena nova linija dreves nižje sorte brezplodne murve. Vozišče bo asfaltirano. Pločniki in parkirne površine bodo tlakovani z betonskimi tlakovci 100/100cm, debeline 8cm na pohodnih površinah in debeline 16cm na povoznih površinah. Polaganje je predvideno ortogonalno, v mrežo. Zgornja površina tlakovcev bo varirala v štirih teksturah oz. barvnih tonih. To je predvideno z različno količino dodanega peska, ki bo viden na zgornji peskani pohodni površini. Robovi ob objektih bodo tlakovani z granitnimi kockami 10/10cm. Vzdolž ulice bodo po južni strani nameščene klopi prodniki z napisi povzetimi iz poezije Simona Gregorčiča.

Predvidena je izgradnja vročevoda od Gregorčičeve ulice v smeri vzhod, po Trgu generala Maistra, Razlagovi ulici ter v smeri proti Ul. heroja Staneta.

Novo omrežje se priključuje na obstoječ odcep vročevoda, za kar je bilo izdano gradbeno dovoljenje, št. 351-606/2016/3, z dne 8.7.2016, pred objektom na Gregorčičevi ulici 19. Trasa vročevoda se bo izvedla iz jeklenih predizoliranih cevi z 1x ojačano debelino izolacije, maksimalne temperature režima 1 101600C, dimenzije DN 125, DN 80, DN 40, DN 65 in DN 50. Dolžina trase bo cca 515m.

Vrednost celotnega projekta v EUR

1.102.458,07

Lastna sredstva MOM v EUR

1.102.458,07

Ureditev Gregorčičeve ulice v Mariboru -1 .faza

Financerji projekta

Projekt je financirala Mestna občina Maribor. Projektna dokumentacija PZI za obnovo Gregorčičeve ulice je bila financirana preko evropskega programa EIB ELENA.

Globalni cilji evropskega mehanizma ELENA (European Local Energy Assistance) so povečanje energetske učinkovitosti, izraba obnovljivih virov energije in zmanjšanje izpustov C02, prednostne naloge projekta »ELENA Program trajnostne mobilnost v Sloveniji« pa so usmerjene v tehnično pomoč pri snovanju in izvedbi ukrepov trajnostne mobilnosti, s poudarkom na kolesarskih in peš povezavah ter različnih oblikah elektro -mobilnosti.

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano