URBAN INNO – Utilizing innovation of urban ecosystems

URBAN INNO – Utilizing innovation of urban ecosystems

Opis projekta

URBAN INNO – Utilizing innovation potential of urban ecosystems (Uporaba inovacijskih potencialov urbanih ekosistemov) (CE677), je projekt, ki je bil sofinanciran s strani programa Interreg Srednja Evropa (CENTRAL EUROPE). Projekt je obravnaval izziv, kako  izboljšati inovacijski potencial malih in srednje velikih mest.

Projekt URBAN INNO se je osredotočal na povečevanje inovacijskih potencialov mest skozi ustanavljanje štiri-spiralnih mrež oz. grozdov v partnerskih mestih in regijah  in tudi na razvoj ter izvajanje novih participativnih metod in orodij, ki so vključevala končne uporabnike (prebivalce). Cilj projekta je bil vključiti prebivalce mest v proces odprtega inoviranja in jih motivirati ter izobraziti v pametne uporabnike.

V sklopu projekta je bilo vzpostavljenih 5 novih inovacijskih mrež v partnerskih regijah, ter razvitih 6 inovacijsko naravnanih akcijskih načrtov. Razvito je bilo e-orodje pametnih udeležbenih metod in orodij, ki je dostopno na spletni strani www.user-participation.eu. Orodje predstavlja nabor metod in orodij za različne situacije, kjer je možno vključevanje prebivalcev.

Vzporedno so bile v pilotskih projektih testirane udeležbene metode in orodja. V Mariboru so pilotne aktivnosti potekale na področju e-storitev, ki jih javna podjetja v Mariboru ponujajo prebivalcem.

Vrednost celotnega projekta v EUR

2.620.632,41

Vrednost projekta za MOM v EUR

170.254,77

Stopnja financiranja

85%

Program sofinanciranja
Logotip_program sofinanciranja Interreg Central Europe

URBAN INNO – Utilizing innovation of urban ecosystems

Financerji projekta

Projekt URBAN INNO je sofinancirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Srednja Evropa (CENTRAL EUROPE) v višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor je znašal 15%.

Logotip_program sofinanciranja Interreg Central Europe

URBAN INNO – Utilizing innovation of urban ecosystems

Partnerji projekta

Na projektu je sodelovalo 12 partnerjev iz 8 različnih držav  in sicer iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Italije, Madžarske, Slovaške, Poljske in Nemčije. Na projektu je sodelovalo 5 pridruženih partnerjev iz 4 različnih držav (Nemčije, Avstrije, Madžarske in Slovaške). Vodilni partner konzorcija je bilo mesto Rijeka iz Hrvaške, konzorcij pa so sestavljala mesta, razvojno-raziskovalne organizacije in podjetja.  Iz Slovenije sta v projektu kot partnerja sodelovala Mestna občina Maribor in e-Zavod.

Pridruženi partnerji so bili: Economic Development Department Karlsruhe (Nemčija),  Vas County Authority (Madžarska), City of Pinkafeld (Avstrija), City of Hartberg (Avstrija), Košice Self-governing Region (Slovaška).

priloge

Dodatne informacije o projektu

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Preberi več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano