Ureditev Cafove ulice

Ureditev Cafova ulice

Opis projekta

Projekt »Ureditev Cafove ulice« je zajemal prenovo tlakovanja in urbane opreme na območju Cafove ulice, kjer se je vzpostavil režim skupne rabe prometnih površin. Prostor se je nivojsko povezal v celoto, tako da je omogočeno nemoteno prehajanje pešcem in kolesarjem.

Namen projekta je bil oblikovati in izvesti ustrezne infrastrukturne ukrepe za trajnostno mobilnost, ki prispevajo k spremembi potovalnih navad, predvsem pa k zaustavitvi rasti deleža opravljenih poti z osebnimi vozili v mestnem središču.

Projektna rešitev je vključevala povezovanje prostora in urbane opreme, ki poskrbi za razgiban prostor in souporabo vseh udeležencev v prometu. V območju je izvedena zasaditev dreves. Hitrost motornih vozil je omejena na 20km/h. Na ta način je ulica prijaznejša za pešce in kolesarje. Z izvedbo projekta se je na tej ulici spremenil način potovanja, izboljšala privlačnost mestnega središča ter izboljšala kakovost zraka.

Operacija se je izvajala v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, prednostne osi 4: »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4: »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.«

Vrednost celotnega projekta v EUR

494.229,20

Lastna sredstva MOM v EUR

174.144,48

Vrednost sofinanciranja v EUR

320.084,72

Program sofinanciranja

Ureditev Cafova ulice

Financerji projekta

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano