SULPITER – Sustainable Urban Logistic PlannIng to Enhance Regional freight transport

SULPITER – Sustainable Urban Logistic PlannIng to Enhance Regional freight transport from the borders – utrinki z mej

Opis projekta

Mestna občina Maribor je skupaj s projektnim partnerjem Univerzo v Mariboru, Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, sodelovala na evropskem projektu SULPITER (Trajnostno urbano logistično načrtovanje za izboljšanje regionalnega tovornega transporta) (CE222) sofinanciranem v okviru transnacionalnega programa Interreg Srednja Evropa.

Namen projekta je bil izpostaviti ključne probleme tovornega transporta v regiji in izboljšati kompetence snovalcev lokalne politike na področju mestne logistike in upravljanja tovornega transporta.

Osrednji cilj projekta je bil priprava strateških smernic za trajnostno in celostno načrtovanje logistike. Na Mestni občini Maribor smo  v okviru projekta pripravili Celostno logistično strategijo (CLS), ki je bila potrjena avgusta 2019 in predstavlja dopolnitev dokumenta Celostne prometne strategije (CPS), potrjene junija 2015.

Ključne aktivnosti v pilotnem projektu Maribora so obsegale:

 • vpeljavo sistematičnega pristopa k urejanju logistike v mestu in njegovem jedru,
 • vključevanje ciljnih deležnikov v mestu (oblikovanje Freight Quality Partnership – partnerstva za mestno logistiko),
 • oblikovanje dokumenta CLS in pripravo akcijskega načrta s predlogi ukrepov,
 • javne predstavitve ter
 • obravnavo in potrditev dokumenta (CLS je živ dokument – možnost revidiranja in prilagajanja.
Vrednost celotnega projekta v EUR

2.445.290,90

Vrednost projekta za MOM v EUR

82.047,75

Stopnja sofinanciranja za MOM

85%

SULPITER – Sustainable Urban Logistic PlannIng to Enhance Regional freight transport

Financerji projekta

Projekt SULPITER je sofinancirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Srednja Evropa (CENTRAL EUROPE) v višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor je znašal 15%.

SULPITER – Sustainable Urban Logistic PlannIng to Enhance Regional freight transport

Partnerji projekta

Partnerji konzorcija projekta so prihajali iz 6 evropskih držav: Italije, Hrvaške, Nemčije, Madžarske, Poljske in  Slovenije.

Vodilni partner je bila organizacija Institute for Transport and Logistics Foundation (Italija).

Ostali partnerji:

 • Municipality of 18th District of Budapest (Madžarska),
 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za  gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (Slovenija),
 • Regional Union of the Chamber of Commerce of Veneto – Eurosportello (Italija),
 • Central European Initiative – Executive Secretariat (Italija),  
 • Brescia Mobility (Italija),
 • Institute of Logistics and Warehousing (Poljska),
 • City of Poznań (Poljska),
 • Metropolitan City of Bologna (Italija),
 • Stuttgart Region Economic Development Corporation (Nemčija),
 • Vecsés Municipality (Madžarska),
 • City of Rijeka (Hrvaška),
 • KLOK Logistics Cooperation Centre (Nemčija),
 • Mestna občina Maribor (Slovenija).
pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano