Snapshots from the borders – utrinki z mej

Snapshots from the borders – utrinki z mej

Opis projekta

Projekt Snapshots From The Borders je bil triletni projekt, ki ga je sofinancirala Evropska unija (proračunska postavka EuropeAid DEAR). Izvajalo ga je 35 partnerjev, obmejnih lokalnih oblasti in organizacij civilne družbe. Projekt je bil zaradi epidemije COVID-19 podaljšan za eno leto.

Namen projekta Snapshots From The Borders je izboljšati kritično razumevanje evropskih, nacionalnih in lokalnih odločevalcev ter javnega mnenja o globalnih soodvisnostih, ki določajo migracijske tokove proti evropskim mejam, z vidika doseganja ciljev trajnostnega razvoja. Natančneje, projekt je okrepil novo horizontalno, aktivno mrežo med mesti, ki se neposredno soočajo z migracijskimi tokovi na mejah EU, kot način za spodbujanje učinkovitejše usklajenosti politik na vseh ravneh (evropski, nacionalni, lokalni).

Bistvo projekta so “glasovi in izkušnje (posnetki) z meja” ter njihovo čim širše razširjanje med evropskimi državljani. Glas resničnih protagonistov bo potoval z obrobja v središče, na nacionalno in evropsko raven, kjer se sprejemajo odločitve. Cilj projekta je bil seznaniti evropske državljane, da so migracije zapleten in večdimenzionalen pojav ter politično vprašanje, ki zahteva prizadevanja in konkretne ukrepe ljudi in organizacij/mrež na vseh ravneh družbe. Boljše razumevanje migracij kot razvojnega vprašanja s strani Evropejcev v povezavi z angažiranostjo spodbuja globalno državljanstvo in gradi močne solidarnostne vezi. Neposredna perspektiva in sodelovanje organizacije Borders sta dodana vrednost za ozaveščanje, izmenjavo znanja, spodbujanje sodelovanja in dokazovanje državljanom, da imajo pomembno vlogo. S posredovanjem glasov in učinkovitih rešitev z meja, kjer se migracije neposredno doživljajo, bodo ljudje bolje obveščeni in ozaveščeni o dejavnikih in ukrepih ter bodo postali protagonisti poziva k pravičnemu svetu. Sporočila, ki prek medijev dosegajo javnost EU, predstavljajo migracije kot izreden problem z negativnimi posledicami, pri čemer pretirano poenostavljajo vzroke in dejavnike. Ko se bodo ljudje zavedali razsežnosti, posledic, vzrokov in rešitev, si bodo prizadevali za spremembo odnosa v smislu podpore civilni družbi.

Z drugimi besedami, projekt Snapshots from the borders je izvedel pristop od spodaj navzgor v smislu krepitve zmogljivosti, zagovorništva in vzpostavljanja mrež, pri čemer je lokalno odločanje in sodelovanje zainteresiranih strani cenjeno kot možnost ugotavljanja dejanskih potreb in ciljev v razpravi o migracijah in razvoju.

Nazadnje je akcija prispevala k novi evropski pripovedi, ki ponovno lokalizira razvojni diskurz v Sredozemlju in na drugih evropskih mejah: premik k skladnejšemu pristopu k migracijam in razvoju, ki temelji na človekovih pravicah; nove teritorialne politike, namenjene ustvarjanju dostojnega dela ter trajnostnih vzorcev proizvodnje in potrošnje; nadnacionalno in decentralizirano sodelovanje, ki spodbujajo močne povezave med skupnostmi; in migrante kot nove akterje človeškega razvoja, ki aktivno sodelujejo v lokalnih skupnostih na socialni, gospodarski in politični ravni. Projekt se je zaključil 21. oktobra 2021.

Vrednost celotnega projekta v EUR

5.352.358,28

Vrednost projekta za MOM v EUR

55.425,56

Vrednost sofinanciranja za MOM v EUR

10.431,00

Stopnja sofinanciranja za MOM

90%

Program sofinanciranja
DEAR_development_education_and_awareness_rasing_logo

Snapshots from the borders – utrinki z mej

Financerji projekta

Projekt Snapshots from the borders – Utrinki z mej sofinancira Evropska unija, in sicer iz EuropeAid DEAR programa, v višini 90%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor pa znaša 10%.

DEAR_development_education_and_awareness_rasing_logo

Snapshots from the borders – utrinki z mej

Partnerji projekta

Projekt je izvajalo 35 partnerjev, obmejnih lokalnih organov in organizacij civilne družbe.

puntosud logotip
pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano