SMARTRIVER – Building smart governance to manage flooding risk of river communities

SMARTRIVER – Building smart governance to manage flooding risk of river communities

Opis projekta

Projekt SMARTRIVER  – »Vzpostavitev pametnega upravljanja poplavno tveganih porečij« se izvaja na območju mest in njihovih porečij (Misa, Glafkos in Charadros, Drava, Vjosa, Bosna), ki jih zaradi podnebnih sprememb ogrožajo poplave. Predvidena je priprava ukrepov za zmanjšanje tveganja poplav na področju partnerjev projekta, izmenjava znanj in izkušenj ter promocija transnacionalnega modela upravljanja za zmanjšanje vpliva podnebnih sprememb v Jadransko – jonski makro regiji. Projekt bo pripomogel k razvoju načrtov za zmanjšanje tveganja poplav s pomočjo vzpostavitve skupnih metodologij na podlagi izmenjave znanj in izkušenj.

Zaradi povečane količine padavin, se povečajo količine padavinskih voda iz pritokov, ki se stekajo v reko Dravo na območju Maribora. Padavinske vode prav tako ogrožajo kanalizacijski sistem,  zaradi česar prihaja do poplav in poškodb javne infrastrukture in zasebnih objektov.

Namen projekta je izdelava akcijskega načrta z ukrepi in strokovnih podlag proti poplavljanju pritokov reke Drave v Mestni občini Maribor predvsem na vodotokih Blažovnica in Pekrski potok. V okviru projekta izvajamo  posvete in delavnice s strokovnimi institucijami na lokalni in državni ravni ter širšo javnostjo za pregled stanja in pripravo protipoplavnih ukrepov.

Vrednost celotnega projekta v EUR

1.293.470,25

Vrednost projekta za MOM v EUR

160.286,40

Stopnja financiranja

85%

Program sofinanciranja

SMARTRIVER – Building smart governance to manage flooding risk of river communities

Financerji projekta

Projekt SAMRTRIVER sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Jadransko-jonski program v višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 15%.

SMARTRIVER – Building smart governance to manage flooding risk of river communities

Partnerji projekta

Partnerji projekta so: Municipality of Senigallia (Italija), Marche Region – Soil and Coast Defense Department (Italija), Zadar County Rural Development Agency AGRRA (Hrvaška), City of Osijek (Hrvaška), Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor (Slovenija), Mestna občina Maribor (Slovenija), Municipality of Patras (Grčija), Sarajevo Economic Region Development Agency SERDA (BIH), Municipality of Ilijas (BIH), Change Centre (Albanija), Selenica Municipality (Albanija), Cultural and Scientific Association – Research and Study Centre for the Maintenance and Conservation of Historic Places in Unstable Territories (Italija).

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano