SETCOM – Podporna okolja za spodbujanje prečnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju/ Supportive Environments to Enhance Transversal Competencies in Education

Podporna okolja za spodbujanje prečnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju/ Supportive Environments to Enhance Transversal Competencies in Education

Opis projekta

Univerza v Mariboru je kot nosilec projekta skupaj s partnerji na Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov, ki se sofinancira iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021, prijavila projekt SETCOM – Podporna okolja za spodbujanje prečnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju/ Supportive Environments to Enhance Transversal Competencies in Education ter bila izbrana za sofinanciranje.

S projektom SETCOM bomo prispevali k spodbujanju institucionalnega sodelovanja na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja ter izboljšanju podpornega okolja za visokošolske učitelje na pedagoških študijskih programih, študente pedagoških študijskih smeri, pedagoške delavce na področju predšolskega, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter neformalnega izobraževanja kot tudi administrativne delavce.

Splošni cilj projekta SETCOM je zapolniti vrzeli med strateškimi dokumenti in empiričnimi raziskovalnimi spoznanji o prečnih kompetencah pedagoških delavcev. Specifični cilji projekta SETCOM so razvijanje socialnih in emocionalnih kompetenc, razvijanje pismenosti na področju umetne inteligence in vzpostavitev trajnostno usmerjenega kompetenčnega centra.

Glavne aktivnosti projekta bodo redna pedagoška srečanja razvojnih timov (vzajemno učenje); razvoj in implementacija izobraževalnih modulov ter prenos znanj v šolsko prakso vse z namenom dviga socialno emocionalnih kompetenc in pismenosti na področju umetne inteligence, razvijanja podpornega okolje za prenos dobrih praks ter izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh izobraževanja (formalnega in neformalnega) tako na nacionalni kot na meddržavni ravni.

Višina dodeljenih sredstev sofinanciranja omenjenega projekta znaša največ do 499.409,61 EUR, projekt bo trajal do 30.4.2024.

»Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo«

Vrednost celotnega projekta v EUR

499.409,61

Vrednost projekta za MOM v EUR

37.571,42

Stopnja sofinanciranja za MOM

100%

Podporna okolja za spodbujanje prečnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju/ Supportive Environments to Enhance Transversal Competencies in Education

Financerji projekta

Projekt SETCOM sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini do 499.409,61 EUR . Namen projekta je razvijanje socialnih in emocionalnih kompetenc, razvijanje pismenosti na področju umetne inteligence in vzpostavitev trajnostno usmerjenega kompetenčnega centra.

svrk

Podporna okolja za spodbujanje prečnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju/ Supportive Environments to Enhance Transversal Competencies in Education

Partnerji projekta

Projekt združuje osem partnerjev, sedem partnerjev prihaja iz Slovenije in eden iz Norveške. Partnerji projekta so Univerza v Mariboru, Mestna občina Maribor, Osnovna šola Draga Kobala Maribor, Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor, Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza Maribor, Osnovna šola Dušana Flisa Hoče, Zveza prijateljev mladine Maribor in NORD University, Faculty of Education and Arts (UNORD; Norveška).

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano