Sanacija vodovoda Nebova, na odseku Ruperče 1 – Nebova 5

Sanacija vodovoda Nebova, na odseku Ruperče 1 – Nebova 5

Opis projekta

Investicija »Sanacija vodovoda Nebova na odseku Ruperče 1 – Nebova 5« zajema zamenjavo dotrajanega neustreznega vodovodnega cevovoda, ki poteka v robu državne ceste v Nebovi na meji z občino Pesnica,  na odseku 670 m. Obstoječi vodovodni cevovod je bil izgrajen v letu 1980 iz plastičnega materiala PE HD, dimenzije 90 mm, ki je danes povsem neustrezen in dotrajan. Posledično je na tem delu cevovoda pogostost defektov zelo visoka, daleč nad povprečno vrednostjo na vodovodnih cevovodih v Mestni občini Maribor.  Pri nastanku defekta prihaja do vdora iztečene vode iz vodovoda v kletne prostore objektov lastnikov nepremičnin, katerih oskrba s pitno vodo se vrši iz tega vodovoda. Cevovod je na odseku Ruperče 1 – Nebova 5 bilo nujno potrebno sanirati, za kar se je pridobila dokumentacija z dovoljenji in soglasji za posege v prostoru.

Cevovod bo posodobljen in rekonstruiran na profil Fi 110, ki zadošča za oskrbo s pitno vodo v trajnostnem razvoju območja. Projekt je v izvajanju po pogodbi z izvajalcem Nigrad d.o.o.

Pri zasnovi in realizaciji sodeluje Mariborski vodovod d.o.o., ki je tudi upravljavec gospodarske javne infrastrukture vodovod, na območju Mestne občine Maribor. Projekti in sama izvedba poteka po planu in v okvirjih pogodbenih vrednosti.

Realizacija investicije zagotavlja trajnostno oskrbo s pitno vodo ter preprečuje možnost izpada oskrbe s pitno vodo in vdor onesnaženja na širšem vplivnem območju tako v mestni občini Maribor, kot tudi v občini Pesnica.

Vrednost celotnega projekta v EUR

140.156,93

Vrednost projekta za MOM v EUR

120.422,15

Sanacija vodovoda Nebova, na odseku Ruperče 1 – Nebova 5

Financerji projekta

Sanacijo vodovoda Nebova, na odseku Ruperče 1 – Nebova 5 financira Mestna občina Maribor z lastnimi sredstvi. DDV se obračuna po obrnjeni davčni stopnji 76.a člena in ne bremeni proračuna občine.

Partnerji projekta

Pri zasnovi in realizaciji sodeluje Mariborski vodovod d.o.o., ki je tudi upravljavec gospodarske javne infrastrukture vodovod, na območju Mestne občine Maribor.

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano