Sanacija ogroženega tranzitnega vodovoda Zrkovci – Trčova

Sanacija ogroženega tranzitnega vodovoda Zrkovci – Trčova

Opis projekta

Investicija »Sanacija ogroženega tranzitnega vodovoda Zrkovci – Trčova« zajema zamenjavo odseka jeklenega vodovodnega cevovoda, ki je bil v letu 1992 izveden z vkopom v dno reke Drave. Vkopan vodovodni cevovod je jeklene izvedbe, profila 200 mm (JE 219).  Vodovod prečka reko Dravo in je na dolžini 50 m neposredno izpostavljen vodnemu toku reke in vplivom erozivnih sprememb v rečni strugi reke Drave.

Zaradi izpostavljenosti je kljub ustreznim zaščitam in varjenim spojem prišlo do preobremenitev cevovoda in pojavov napetosti v jekleni konstrukciji. Nujna je sanacija z zamenjavo vodovoda  na dolžini 165 m, saj obstaja resna grožnja za njegovo porušitev. Ogrožen tranzitni vodovod je edini dovodni cevovod ki služi za napajanje zaselkov Trčova, Metava, Nebova ter Ruperče. Prav tako je brez tega vodovoda ogrožena možnost dopolnjevanja oskrbe s pitno vodo na širšem področju občine Duplek. Vodovod poteka v odročnem, gozdnatem, težko dostopnem področju in je viden le v času nizkih rečnih pretokov. Obstaja nevarnost nastanka večje okvare na vodovodu in posledične prekinitve vodo oskrbe za zaselke Trčova, Metava, Nebova ter Ruperče. Na Južni – Zrkovski strani in severni – Trčovski strani se kritični predmetni odsek vodovoda navezuje na obstoječe cevovode iz kvalitetne duktilne litine, ki so  danes še vedno v dobrem stanju (grajeni v l.1994 – l.1995). Zaporni elementi na vodovodih so tako ustrezni in omogočajo nujno zamenjavo predmetnega odseka tranzitnega vodovoda. Projekt je v izvajanju po pogodbi z izvajalcem Vilkograd Nizke gradnje d.o.o.

Pri zasnovi in realizaciji sodeluje Mariborski vodovod d.o.o., ki je tudi upravljavec gospodarske javne infrastrukture vodovod, na območju Mestne občine Maribor.

Projekti in sama izvedba poteka po planu in v okvirjih pogodbenih vrednosti. Realizacija investicije zagotavlja trajnostno oskrbo s pitno vodo ter preprečuje možnost izpada oskrbe s pitno vodo in vdor onesnaženja na širšem vplivnem območju tako v mestni občini Maribor, kot tudi v občini Duplek.

Vrednost celotnega projekta v EUR

133.830,55

Vrednost projekta za MOM v EUR

109.697,18

Sanacija ogroženega tranzitnega vodovoda Zrkovci – Trčova

Financerji projekta

Sanacijo ogroženega tranzitnega vodovoda Zrkovci – Trčova financira Mestna občina Maribor z lastnimi sredstvi. DDV se obračuna po obrnjeni davčni stopnji 76.a člena in ne bremeni proračuna občine.

Partnerji projekta

Pri zasnovi in realizaciji sodeluje Mariborski vodovod d.o.o., ki je tudi upravljavec gospodarske javne infrastrukture vodovod, na območju Mestne občine Maribor.

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano