Operacija REVITALIZACIJA VOJAŠNIŠKEGA TRGA Z OBJEKTI – Sodni stolp-obnova kulturnozgodovinskega objekta

Sofinancer: Evropski sklad za regionalni razvoj

Operacija REVITALIZACIJA VOJAŠNIŠKEGA TRGA Z OBJEKTI – Sodni stolp-obnova kulturnozgodovinskega objekta

Opis projekta

Osnovni namen investicije je bila obnova in funkcionalna usposobitev zgodovinsko-kulturnega spomenika Sodni stolp v Mariboru, v sklopu obnove jugo-zahodnega dela starega mestnega jedra Maribor.

Srednjeveški obrambni stolp – »Sodni stolp« je bil zgrajen leta 1310 in danes omogoča vzpostavitev skupnega, mednarodnega centra za kulturne in kreativne industrije (KKI).

Center je namenjen razvoju inovativnih in kreativnih rešitev za valorizacijo in ohranjanje kulturne dediščine na osnovi srednjeveških dogodkov in zgodb, legend, gradov in sodelovanju javnih in zasebnih deležnikov s ciljem razvoja kulturne turistične destinacije in produktov.

Sodni stolp je okrogla zgradba z dvema osrednjima prostoroma. Pritlični prostor je osrednji prireditveni prostor, v katerem se bodo lahko odvijale vse aktivnosti (pretežno kulturne ter izobraževalne dejavnosti), nadstropni prostor pa je namenjen galeriji in manjšim komornim uprizoritvam. Stolp ima tudi povezavo z zunanjim avditorijem Lutkovnega gledališča Maribor, ki lahko sprejme do 600 gledalcev.

Arheološke raziskave na območju Vojašniškega trga smo pričeli s sondiranjem in georadarjem že v letu 2010. Predhodne arheološke raziskave je izvajal arheolog Otmar Kovač, v letu 2017 pa smo nadaljevali z arheološkimi raziskavami pod taktirko arheologa Primoža Stergar. Dela območja zaradi dovoznih poti (in pod objektom na Vojašniškem trgu 3) ni bilo moč raziskati, zato je ta dela kasneje izvedel izvajalca gradbenih in obrtnih del. Tako je bilo kompletno območje Vojašniškega trga arheološko raziskano.

V sklopu investicije je bil prenovljen obstoječi objekt – Sodni stolp na Lentu v Mariboru. Izvedba investicije je prispevala k ohranitvi in promociji kulturne dediščine Maribora, k ohranitvi stare stavbne strukture in povrnitvi historične pomembnosti objekta, k povečanju prostorskih kapacitet za kulturne dejavnosti, programski obogatitvi zahodnega dela starega mestnega jedra ter vključitvi nove javne kulturne infrastrukture v turistično in izobraževalno ponudbo mesta in regije.

Projekt se je pričel s pripravo investicijske dokumentacije v letu 2016, čemur je sledila izdelava projektne dokumentacije. V letu 2019 je sledila izvedba javnega naročila in izbor izvajalca gradbeno obrtniških del. Izvedba gradbeno obrtniških del je potekala od  1. maja 2020  do 30. junija 2021. Objekt je bil predan v uporabo.

Celotna operacija »Vojašniški trg z objekti«, izvedba vseh investicijskih projektov se je zaključila 30.11.2021.

V sklopu investicije je bil prenovljen obstoječi objekt – Sodni stolp na Lentu v Mariboru. Izvedba investicije je prispevala k ohranitvi in promociji kulturne dediščine Maribora, k ohranitvi stare stavbne strukture in povrnitvi historične pomembnosti objekta, k povečanju prostorskih kapacitet za kulturne dejavnosti, programski obogatitvi zahodnega dela starega mestnega jedra ter vključitvi nove javne kulturne infrastrukture v turistično in izobraževalno ponudbo mesta in regije.

Projekt se je pričel s pripravo investicijske dokumentacije v letu 2016, čemur je sledila izdelava projektne dokumentacije. V letu 2019 je sledila izvedba javnega naročila in izbor izvajalca gradbeno obrtniških del. Gradnja se je pričela v letu 2020. Objekt je bil predan v uporabo 10.6.2021.

Vrednost celotnega projekta v EUR

1.073.553,24

Lastna sredstva MOM v EUR

298.309,93

Vrednost sofinanciranja v EUR

775.243,31

Program sofinanciranja

Operacija REVITALIZACIJA VOJAŠNIŠKEGA TRGA Z OBJEKTI – Sodni stolp-obnova kulturnozgodovinskega objekta

Financerji projekta

Operacija investicijskih projektov REVITALIZACIJA VOJAŠNIŠKEGA TRGA z OBJEKTI je bila sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije in sicer v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb, prednostna naložba 6.3. Višina sofinanciranja je znašala do 80% upravičenih stroškov, od tega je 20% sofinancirala Republika Slovenija, 80% pa Evropski sklad za regionalni razvoj.

Operacija REVITALIZACIJA VOJAŠNIŠKEGA TRGA Z OBJEKTI – Sodni stolp-obnova kulturnozgodovinskega objekta

Priloge

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano