Revitalizacija Vojašniškega trga z objekti – Obnova objekta Vojašniški trg 3 z rekonstrukcijo srednjeveškega zidu

Revitalizacija Vojašniškega trga z objekti – Obnova objekta Vojašniški trg 3 z rekonstrukcijo srednjeveškega zidu

Opis projekta

Revitalizacija obstoječega Vojašniškega trga z delno rekonstrukcijo srednjeveškega zidu predstavlja kompletno prenovo najstarejšega mestnega trga, ki je nastal na tem mestu že v 11. stoletju. Osnovni prostorski poudarek trga predstavlja Minoritska cerkev, ki s svojo severno fasado formira del južnega roba tržnega prostora. Zahodno stranico lijakasto oblikovane tržne površine ob izteku na Vodnikov trg zamejuje nizka stavba nekdanje gostilne »Pri treh babah«, obod notranjega dvorišča pa tvori severna fasada Žičkega dvora ter vzhodno lice Minoritskega samostana z Minoritsko cerkvijo.
Osnovni namen investicije je bila revitalizacija obstoječega Vojašniškega trga in obnova objekta «Pri treh babah«. V letu 2011 je bila pripravljena idejna zasnova in investicijska dokumentacija, ki je bila noveliarana leta 2017. Sledila je izvedba javnega naročila in izbor izvajalca v letu 2019. Z gradbenimi deli smo pričeli po podpisu sofinancerske pogodbe. Gradnja je bila zaključena in objekt predan v uporabo 31.12.2021.

Osnovni cilji investicije so bili: ohraniti in promovirati kulturno dediščino Maribora, ohraniti stare stavbne strukture in jim v prenovljeni obliki povrniti njihovo historično pomembnost, povečati prostorske kapacitete za kulturne dejavnosti ter programsko obogatiti zahodni del starega mestnega jedra, vključiti novo javno kulturno infrastrukturo v turistično in izobraževalno ponudbo mesta ter regije ter zagotoviti novo programsko in turistično ponudbo mesta Maribor v kontekstu obnove starih mestnih jeder.

Vrednost celotnega projekta v EUR

4.515.553,78

Lastna sredstva MOM v EUR

903.110,76

Vrednost sofinanciranja v EUR

3.612.443,03

Program sofinanciranja

Revitalizacija vojašniškega trga z objekti – Obnova objekta Vojašniška 3 z rekonstrukcijo srednjeveškega zidu

Financerji projekta

Operacija investicijskih projektov REVITALIZACIJA VOJAŠNIŠKEGA TRGA z OBJEKTI je bila sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije in sicer v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb, prednostna naložba 6.3. Višina sofinanciranja je znašala do 80% upravičenih stroškov, od tega je 20% sofinancirala Republika Slovenija, 80% pa Evropski sklad za regionalni razvoj.

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano