Operacija REVITALIZACIJA VOJAŠNIŠKEGA TRGA Z OBJEKTI – Vinogradniški muzej

Sofinancer: Evropski sklad za regionalni razvoj

Operacija REVITALIZACIJA VOJAŠNIŠKEGA TRGA Z OBJEKTI – Vinogradniški muzej

Opis projekta

Osnovni namen investicije je bila celovita obnova obstoječega objekta na Vojašniški 14 v Mariboru za potrebe Vinogradniškega muzeja. S tem so bile  vzpostavljene nove vsebine kulturnega in turističnega značaja v povezovanju naravnih, zgodovinskih in kulturno-turističnih dejavnosti s hkratnim ohranjanjem in obnovo kulturno-zgodovinskih objektov v mestu Maribor.

Kompleks dveh objektov je od leta 1831 razdeljen na dve hišni številki (12 in 14), ko je takratni lastnik pivovar Andrej Tscheligi manjši hiši, današnji stavbi na Vojašniški ulici 14, dodelil namembnost skladišča ledu.

Objekt je namreč v preteklosti služil kot shramba ledu za pivovarno in kasneje za pridelke namenjene prodaji na mariborski tržnici. Temu priča razmeroma veliko stopnišče v globoko klet, locirano neposredno ob širokem zunanjem vhodu. Stavba nima vpadljive zunanjosti, vendar znotraj skriva, izjemno kvalitetno obokano klet z dvoranskimi razsežnostmi in zanimivim pristopom.

Izvedba projekta predstavlja naložbo v javno kulturno infrastrukturo v lasti občine in ima kot taka bistven vpliv na izvajanje kulturne dejavnosti na tem področju. Pripravi investicijske dokumentacije v letu 2016 je sledila izdelava projektne dokumentacije. V letu 2018 je sledila izvedba javnega naročila in izbor izvajalca gradbeno obrtniških del. Gradnja se je pričela v letu 2019 in je bila zaključena 29.1.2021. Operacija vseh investicijskih projektov v sklopu operacije »Vojašniški trg z objekti« se je zaključila 31.11.2021.

V sklopu celotne operacije »Revitalizacija Vojašniškega trga z objekti«, smo izvedli arheološke raziskave. Na območju Vojašniškega trga smo pričeli s sondiranjem in georadarjem že v letu 2010. Predhodne arheološke raziskave je izvajal arheolog Otmar Kovač, v letu 2017 pa smo nadaljevali z arheološkimi raziskavami pod taktirko arheologa Primoža Stergar. Dela območja zaradi dovoznih poti (in pod objektom na Vojašniškem trgu 3) ni bilo moč raziskati, zato je ta dela kasneje izvedel izvajalca gradbenih in obrtnih del. Tako je bilo kompletno območje Vojašniškega trga arheološko raziskano.

Pridelava vina in kultura gojenja vinske trte sta že več kot tisoč let povezani z mestnim prostorom in širšim zaledjem Maribora. Mesto v svoji preteklosti ni sistematično skrbelo za ohranjanje in prezentacijo vinske dediščine, kar bi izjemno pripomoglo k razvoju vinskega turizma in posledično celotne regije. Močan razvoj vinogradništva, vinskega turizma in z njim organizacija vinsko-kulinaričnih prireditev ter bogat nabor zgodovinskih vinarskih eksponatov pa je pripeljalo do pobude Mestne občine Maribor o izgradnji prostora za mestno muzejsko zbirko vinarstva in vinogradništva. Po pričevanju strokovnjakov bi bilo s to zbirko mogoče uspešno rekonstruirati zgodovinski pregled ter javnosti prikazati bogato tradicijo vinogradništva in vinarstva v Mariboru.

Muzej vsebinsko dopolnjuje Hišo Stare trte, ki je z najstarejšo trto na svetu, rastočo na njenem pročelju, najbolj prepoznavna etnografska znamenitost Maribora. Trta je zaščitena kot naravni spomenik in je simbol Maribora ter vse vinorodne Slovenije.

Prostor z večtisočletno vinsko tradicijo je tako dobil novo kulturno središče, ki omogoča krepitev in širjenje bogate vinske dediščine.

Muzej vsebinsko dopolnjuje Hišo Stare trte, ki je z najstarejšo trto na svetu, rastočo na njenem pročelju, najbolj prepoznavna etnografska znamenitost Maribora. Trta je zaščitena kot naravni spomenik in je simbol Maribora ter vse vinorodne Slovenije.

Prostor z večtisočletno vinsko tradicijo je tako dobil novo kulturno središče, ki omogoča krepitev in širjenje bogate vinske dediščine.

Vrednost celotnega projekta v EUR

618.391,61

Lastna sredstva MOM v EUR

194.827,77

Vrednost sofinanciranja v EUR

423.563,84

Program sofinanciranja

Operacija REVITALIZACIJA VOJAŠNIŠKEGA TRGA Z OBJEKTI – Vinogradniški muzej

Financerji projekta

Operacija investicijskih projektov REVITALIZACIJA VOJAŠNIŠKEGA TRGA z OBJEKTI je bila sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije in sicer v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb, prednostna naložba 6.3. Višina sofinanciranja je znašala do 80% upravičenih stroškov, od tega je 20% sofinancirala Republika Slovenija, 80% pa Evropski sklad za regionalni razvoj.

Operacija REVITALIZACIJA VOJAŠNIŠKEGA TRGA Z OBJEKTI – Vinogradniški muzej

Priloge

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano