RESTART_4DANUBE – Boosting cREative induSTries in urbAn Regeneration for a stronger Danube region

RESTART_4DANUBE – Boosting cREative induSTries in urbAn Regeneration for a stronger Danube region

Opis projekta

Število pobud za obnovo mest (UR), ki jih spodbujajo evropska mesta, narašča. Novo stanje je, da bi morale strategije za urbane regije vključevati celostni pristop. Mesta se soočajo z izzivi, kako razviti kulturo, ki ustvarja javno-zasebne sinergije za spodbujanje malih in srednjih podjetij (MSP) in ustvarjalnih mestnih skupnosti. Svoje politike morajo urbane regije prilagoditi lokalnim posebnostim in prednostim ter vključiti lokalne zainteresirane strani.

V skladu s programom smo opredelili 2 glavna izziva:

 • pomanjkanje nadnacionalnega sodelovanja in usklajevanja na institucionalni ravni, ki ovira potencial Podonavja na področju raziskav in inovacij (R&I)
 • nezadostna sposobnost MSP, da se prilagodijo inovacijskim potrebam

Ti izzivi so povezani z naslednjimi potrebami:

 • Vzpostaviti nadnacionalno mrežo ustvarjalnih UR za izboljšanje medsebojnih povezav in optimizacijo notranjih sinergij med ustvarjalnimi in kulturnimi industrijami (KKI), R&R in javnim sektorjem na področju UR v Podonavju,
 • institucionalizirati izmenjavo dobrih praks na področju UR,
 • izvajanje pilotnih ukrepov, ki temeljijo na odprtih inovacijah prek strategij pametne specializacije (S3) in KET,
 • okrepiti storitvene, socialne in ekološke inovacijske zmogljivosti MSP.

25 partnerjev iz 12 držav bo podprlo glavni cilj projekta RESTART_4Danube izboljšati okvirne pogoje in instrumente politike, ki podpirajo S3 za nov model UR, ki vključuje KKI. Projekt vključuje partnerstvo s štirimi vijačnicami za razvoj novih vrst upravljanja in javnih politik z inovativnim pristopom, ki združuje tandeme in sledilna mesta.

Predvideni rezultati so bistveno izboljšano nadnacionalno in institucionalno sodelovanje ter okrepljena krepitev zmogljivosti – predvsem zaradi lokalnih akcijskih načrtov in inovativnih usposabljanj na področju UR.

Dejavnosti bodo prinesle 10 rezultatov, ki bodo izboljšali inovativne okvirne pogoje v UR (SO 1.1):

 • 1 skupna strategija
 • 1 sklop orodij za ustvarjalno urbano regeneracijo
 • 5 lokalnih akcijskih načrtov
 • 1 sveženj sporazumov o sodelovanju med podjetji in R&R
 • 1 paket revizij stopnje pripravljenosti
 • 1 sveženj orodij za usposabljanje
Vrednost celotnega projekta v EUR

1.814.895,00

Vrednost projekta za MOM v EUR

70.400,00 EUR

Stopnja sofinanciranja

85%

Program sofinanciranja

RESTART_4DANUBE – Boosting cREative induSTries in urbAn Regeneration for a stronger Danube region

Financerji projekta

Projekt RESTART_4Danube sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Transnational Danube Region Programme, v višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor pa znaša 15%.

RESTART_4DANUBE – Boosting cREative induSTries in urbAn Regeneration for a stronger Danube region

Partnerji projekta

25 partnerjev iz 12 držav bo podprlo glavni cilj projekta RESTART_4Danube izboljšati okvirne pogoje in instrumente politike. Partnerji projekta so:

 • Univerza POLITEHNICA v Bukarešti (Romunija)
 • Šola za napredne družbene študije (Slovenija)
 • IPA – podjetje za raziskave in razvoj, inženiring in proizvodnjo opreme in sistemov za avtomatizacijo (Romunija)
 • Gospodarska in industrijska zbornica – Vratsa (Bolgarija)
 • Steinbeis 2i GmbH (Nemčija)
 • Univerza v Mariboru (Slovenija)
 • Hrvaška gospodarska zbornica (Hrvaška)
 • Koroška univerza za uporabne znanosti (Avstrija)
 • Lokalni svet občine Craiova (Romunija)
 • Občina Vratsa (Bolgarija)
 • Pannon Business Network Association (Madžarska)
 • Mestna občina Maribor (Slovenija)
 • Mesto Rijeka (Hrvaška)
 • Urad za samoupravo županije Vas (Madžarska)
 • Razvojno združenje NERDA (Bosna in Hercegovina)
 • Organizacija za razvoj sektorja malih in srednjih podjetij (Moldavija)
 • ONG VOVUM (NOVUM) (Ukrajina)
 • Mesto Nova Gorica (Slovenija)
 • Ministrstvo za gospodarstvo, podjetništvo in obrt Republike Hrvaške (Hrvaška)
 • Podjetniški inkubator Cahul (Moldavija)
 • Uzhgorod Mestni svet (Ukrajina)
 • Nova Iskra Ustvarjalno vozlišče (Srbija)
 • Talinski znanstveni park Tehnopol (Estonija)
 • Ministrstvo za regionalni razvoj in javno upravo Romunije (Romunija)
 • Uprava deželne vlade Koroške (Avstrija)
pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano