RESOLVE – sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy

RESOLVE – sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy

Opis projekta

V okviru projekta RESOLVE »Trajnostna mobilnost in prehod v nizkoogljično gospodarstvo na področju prevoza blaga« se izvajajo aktivnosti za zmanjšanje ogljikovih izpustov in drugih onesnaževal, ki izhajajo iz prevoza blaga. V evropskih mestih se povečuje prevoz blaga kakor tudi oseb v nakupovalnih in mestnih središčih: približno 64% prevoza v zvezi z nakupi opravimo z avtom in skoraj 100% dostave blaga se izvede z motoriziranimi vozili. V okviru sodelovanja z lokalnimi deležniki si partnerji projekta RESOLVE prizadevajo izboljšati lokalne in regionalne politike in vplivati na izvajanje instrumenta Evropskega sklada za regionalni razvoj, zmanjšati ogljikove izpuste iz naslova prevoza blaga v mestnih središčih ter istočasno podpirati gospodarsko rast in delovna mesta na področju trgovine na drobno.

V prvem delu projekta so partnerji spoznavali dobre prakse partnerskih mest. Strokovnjaki s področja prometa, ki sodelujejo pri projektu, nudijo svetovanje pri pripravi strateških usmeritev trajnostne mobilnosti v posameznih mestih. V okviru projekta se je v Mariboru izdelal akcijski načrt z ukrepi za znižanje emisij ogljikovega dioksida iz naslova prevoza blaga v mestnem središču mesta, kjer se je namenilo več pozornosti ukrepom za uporabo alternativnih sredstev prevoza blaga trgovinam, podjetjem in gostinskim lokalom v mestnem središču (električna vozila, dostavna kolesa).

Eden izmed ukrepov je bil tudi vzpostavitev pilotnega projekta »parklet«, ki nastane s preoblikovanjem dela obstoječega parkirišča na ulici v majhen a kakovosten mestni prostor z urbano opremo kot so klopi, stojala za kolesa, pitniki. V okviru projekta RESOLVE je Mestna občina Maribor pridobila sredstva za urbano opremo z namenom vzpostavitve »parkleta« na križišču ulice heroja Tomšiča in Krekove ulice ob vhodu v stavbo Oddelka za arhitekturo Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Namen umestitve »parkletov« je zagotoviti javni prostor za sprostitev in počitek, spodbujati živahnost uličnega dogajanja ter povečati varnost skupnosti.

Po zaključenem prvem delu projekta partnerska mesta in regije preučujejo možnosti za  okrevanje mest v času med in po epidemiji COVID-19 na področju mobilnosti in dostave, ter kako prispevati k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi v mestih.

Vrednost celotnega projekta v EUR

2.038.757,00

Vrednost projekta za MOM v EUR

163.400,00

Stopnja financiranja

85%

Program sofinanciranja
Logotip programa sofinaciranja Interreg Europe za projekt RESOLVE

RESOLVE – sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy

Financerji projekta

Projekt RESOLVE sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa medregionalnega sodelovanja Interreg Evropa v višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 15%.

Logotip programa sofinaciranja Interreg Europe za projekt RESOLVE

RESOLVE – sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy

Partnerji projekta

Partnerji projekta so mesta in regije: Roermond (Nizozemska), Kronoberg (Švedska), Reggio Emilia (Italija), Maribor (Slovenija), Almada (Portugalska),  Varšava (Poljska), Moravsko-šlezijski okraj (Češka) ter partner Manchester Transport (Združeno kraljestvo) in strokovni partner Erasmus University Rotterdam (Nizozemska).

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano