Rekonstrukcija, energetska sanacija in dozidava dvorane Tabor – 1. faza

Rekonstrukcija, energetska sanacija in dozidava dvorane Tabor – 1. faza

Opis projekta

Mestna občina Maribor se je odločila za izvedbo investicije v rekonstrukcijo, energetsko sanacijo in dozidavo obstoječe Dvorane Tabor Maribor.

Namen investicije je priprava ustreznih prostorskih in tehničnih pogojev, ki so nujni za posodobitev dvorane v skladu s standardi in predpisi, ki omogočajo nemoteno športno vadbo in organizacijo večjih domačih in mednarodnih športnih tekmovanj.

Dvorana Tabor Maribor se nahaja v območju Športnega parka Tabor, na naslovu Koresova ulica 7, Maribor, oziroma na zemljiških parcelah št. 1292/1, 1292/2 in 1292/3, vse k.o. 659-Tabor. Obstoječi objekt je talnih tlorisnih dimenzij 72,0 m × 54,70 m, dozidani vzhodni aneks pa bo meril 13,65 m × 54,70 m.

Stavba je zgrajena kot več etažni športni multifunkcionalni objekt. V njem organizirajo šolsko športno vzgojo, športno vadbo domicilnih športnih klubov, občinske športne programe za otroke in mladino, športne igre, državna ligaška tekmovanja v košarki, odbojki, rokometu, razna mednarodna športna tekmovanja ter kulturne in zabavne prireditve. Vsako leto jo obišče cca. 110.000 uporabnikov in obiskovalcev prireditev. Skupno ima 118 prostorov in površino preko 8.100,00 m2, ki nudijo športnikom mariborskih klubov prostor za vadbo in tekmovanja, v dopoldanskem času pa omogoča tudi obvezno športno vadbo šolam na območju Tabora. Glavna dvorana je primerna tako za košarko, odbojko, badminton, kondicijske treninge kot tudi organizacijo različnih prireditev. Zraven glavne dvorane je v objektu še dvorana za namizni tenis, 6 stezno kegljišče, fitnes, dvorana za borilne športe, masažna soba, soba za izvedbo seminarjev ter gostinski lokal.

Investicija bo financirana iz sredstev Mestne občine Maribor ter iz sredstev proračuna Republike Slovenije, natančneje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Izvedba investicije je predvidena v dveh ločenih fazah, ki vsaka zase predstavljata funkcionalno popolnoma zaključeno celoto.

V okviru 1. faze je predvsem predvidena izvedba naslednjih posegov:

 • Povečanje požarne zaščite ter varnosti objekta, po trenutno veljavni zakonodaji in izvesti odvod dima in toplote;
 • Izgradnja Vzhodnega aneksa v AB izvedbi z obema zaključenima deloma vhodne avle brez osrednjega dela, z vhodi in izhodi, evakuacijskimi hodniki in povezovalnimi ter požarnimi stopnišči ter enega dvigala, za obiskovalce in uporabnike dvorane tudi v višjih etažah;
 • Izgradnja povezovalnega hodnika v obliki obodne fasade s streho ter dostopi v dvorano na severnem in južnem delu;
 • Na predvidenem območju posegov povečanje toplotne zaščite objekta in s tem zmanjšanje porabe energentov in izpustov;
 • Obnova in delna zamenjava dotrajane električne in strojne inštalacije več kot 40 let starega objekta;
 • Posodobitev sanitarij za obiskovalce v pritličju, dogradijo se južni, severni in zahodni zunanji povezovalni hodniki ob obstoječi dvorani, ki so povezani z vzhodnim aneksom in služijo za polnjenje dvorane po zaprtih in ogrevani prostorih, ter zagotavljajo boljšo energetsko učinkovitost celotnega objekta;
 • Rekonstrukcija garderob v kletni etaži za nastopajoče oziroma uporabnike dvorane, vključno s sanitarnimi sklopi;
 • Rekonstrukcija komunalnih priključkov dvorane;
 • Predvidena konstrukcija omogoča fleksibilno razporeditev prostorov in spremembo namembnosti v kasnejših letih, z ozirom na morebitne spremenjene potrebe.
Vrednost celotnega projekta v EUR

5.669.539,12

Lastna sredstva MOM v EUR

2.500.539,12

Vrednost sofinanciranja v EUR

3.169.000,00

Sofinancer

Rekonstrukcija, energetska sanacija in dozidava dvorane Tabor – 1. faza

Financerji projekta

Projekt bo delno financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, v višini 3.169.000,00 EUR.

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano