Projekt sodelovanja LAS Naša Drava

Projekt sodelovanja LAS Naša Drava

Opis projekta

V projekt Naša Drava se ob lokalnih akcijskih skupinah vključuje še 34 partnerskih organizacij s celotnega območja, vrednost sodelovanja pa je 914.872,55 EUR, pri čemer sredstva prispevajo Republika Slovenija, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja ter projektni partnerji. Vodilni partner je LAS Bogastvo podeželja. V aktivnosti bo zajeto celotno območje reke Drave v Sloveniji. Aktivnosti na območju TOTI LAS:

 • izdelava splava Hlodovec
 • izvedba dogodkov – splavarske delavnice, kulinarika in kultura na splavu, delavnice za športne navdušence
 • postavitev mobilne splavarske razstave
 • izdelava manjšega splava za plovbo
 • promocijske aktivnosti projekta v izvedbi Zavoda za turizem Maribor-Pohorje (oglaševanje, priprava e-kataloga in letaka, študijska tura, digitalna kampanja)
 • oprema za športni park – postavitev plezalne stene, mini košarkarsko igrišče, večnamensko peščeno igrišče,…
 • Izdelava projektne dokumentacija za vstopno-izstopne točke ob reki Dravi (v sodelovanju z vsemi ostalimi partnerskimi LAS-i)

V Mestni občini Maribor bo z rekonstrukcijo splava hlodovca in predstavitvijo splavarske trgovine od 13. do druge polovice 19.st. obudili in prikazali zelo pomemben del zgodovine Dravske doline, pogumnih splavarjev in spretnih trgovcev. Na splavu bomo predstavljali vso bogatost dediščine tega prostora in naših prednikov, ki jo včasih premalo cenimo. S poznavanjem zgodovine in dediščine, razumevanjem in pravilno interpretacijo bomo ustvarili dobro podlago za nove turistične produkte, predvsem širši javnosti pravilno interpretirali našo dediščino.

Za vsebino je odgovoren vodilni partner TOTI LAS, Mariborska razvojna agencija. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vrednost celotnega projekta v EUR

914.872,55

Vrednost projekta za MOM v EUR

243.468,17

Vrednost projekta na nivoju TOTI LAS v EUR

124.881,38

Stopnja sofinanciranja

85%

Program sofinanciranja
logotip EKSRP

Projekt sodelovanja LAS Naša Drava

Financerji projekta

Projekt sodelovanja LAS Naša Drava delno sofinancira EU iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v sklopu ukrepa 19.3 v višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 15%.

logotip EKSRP

Projekt sodelovanja LAS Naša Drava

Partnerji projekta

Projekt sodelovanja »Naša Drava« je projekt sodelovanja, ki združuje 10 lokalnih akcijskih skupin – LAS-ov, iz Slovenije in Hrvaške:

 • LAS Bogastvo podeželja (vodilni partner operacije sodelovanja LAS)
 • TOTI LAS
 • LAS Lastovica
 • LAS Ovtar Slovenskih goric
 • LAS UE Ormož
 • LAS Haloze
 • LAS Drava
 • LAS Mislinjske in Dravske doline
 • LAG MEĐIMURSKI DOLI I BREGI (Hrvaška)
 • LAG DRAVA MURA (Hrvaška)


V projekt se ob lokalnih akcijskih skupinah vključuje še 34 partnerskih organizacij s celotnega območja.

Na območju TOTI LAS so partnerji: Mestna občina Maribor, Zavod za turizem Maribor – Pohorje, Turistično društvo Maribor in podjetje Brojs d.o.o.

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano