SMILE – Podpora duševnemu zdravju mladih: Integrirana metodologija za klinične odločitve in na dokazih temelječe odločitve intervencij

Podpora duševnemu zdravju mladih: Integrirana metodologija za klinične odločitve in na dokazih temelječe odločitve intervencij/Supporting Mental Health in Young People:Integrated Methodology for cLinical dEcisions and evidence-based interventions

Opis projekta

Do leta 2030 naj bi po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije duševne bolezni, zaradi hitro spreminjajoče se digitalne družbe, prehitele srčne bolezni in tako postale največji zdravstveni problem.

Glede na to, da se 3,6 odstotka prebivalstva ali približno 264 milijonov oseb po vsem svetu sooča z anksiozno motnjo, težave pa so se s COVID-19 in z njim povezanimi omejitvami stikov in socialno izolacijo še poglobile, je nujno potrebno okrepiti odpornost in razviti strategije obvladovanja te problematike. V sodobni družbi se srečujemo s številnimi neposrednimi in posrednimi dejavniki kot so prekomerna prisotnost družbenih medijev, defragmentacija družbenih odnosov in nedavna pandemija, ki vodijo v tesnobo. Zato je nujno potrebno okrepiti odpornost in razviti strategije obvladovanja te problematike. Krepitev odpornosti posameznika na stres s pomočjo podpornih programov, prevzemanjem bolj zdravega življenjskega sloga in obvladovanjem stresa, bo vplivalo tudi na spremembe in boljši učinek tudi na družbeni ravni.

Mladi imajo težave z dostopom do storitev duševnega zdravja, zaradi strahu in s tem povezano stigmo se izogibajo strokovni pomoči. Zatekajo se k navidezno varnim digitalnim družbenim omrežjem, saj jim je z uporabo virtualne resničnosti lažje »sporočati« svoja čustva (npr. žalost, osamljenost, agresijo ali hiperaktivnost).

Projekt SMILE naslavlja problematiko duševnega zdravja mladih, odobren je bil na razpisu programa Obzorja Evropa (HORIZON). Z izvajanjem projekta smo začeli 1. maja 2023, projekt bo trajal do 31. oktobra 2026.

Cilji projekta SMILE so zagotoviti skrb za duševno zdravje mladih z uvajanjem najsodobnejših naprednih metod, vzpostaviti spremembo načina »ocenjevanja« duševnega zdravja in oskrbe mladih (od 10 do 24 let), implementirati odprte platforme znanja, izboljšati prenos znanja v EU, pripraviti strategije za zmanjševanje tveganj in povečanje ozaveščenosti o anksioznih motnjah, krepiti odpornosti in kognitivne prožnosti mladih s pomočjo umetne inteligence, vzpostaviti nove storitve (gamification), da bi bolje razumeli povezavo med stresorji in razvojem anksioznosti.

Projektne aktivnosti zajemajo razvoj in implementacijo pilotnih rešitev in promocijo zdravega načina življenja, ki preventivno vpliva na duševno zdravje ter pomaga zmanjšati učinke stresa, s katerim se mladostniki srečujejo v spreminjajoči se družbi.

Vrednost celotnega projekta v EUR

6.957.626,25

Vrednost projekta za MOM v EUR

302.750,00

Stopnja sofinanciranja za MOM

100%

Program sofinanciranja: Okvirni program Obzorje Evropa (HORIZON)
Horizon_logo

Podpora duševnemu zdravju mladih: Integrirana metodologija za klinične odločitve in na dokazih temelječe odločitve intervencij/Supporting Mental Health in Young People:Integrated Methodology for cLinical dEcisions and evidence-based interventions

Financerji projekta

Projekt SMILE sofinancira Evropska unija, in sicer iz Okvirnega programa Obzorje Evropa (HORIZON) v višini 100%.

Horizon_logo

“Ta projekt financira Evropska unija v okviru Sporazuma o nepovratnih sredstvih št. 101080923. Vendar pa so izražena stališča in mnenja izključno stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Niti Evropska unija niti organ, ki dodeljuje sredstva, ne moreta biti odgovorna zanje.”

Podpora duševnemu zdravju mladih: Integrirana metodologija za klinične odločitve in na dokazih temelječe odločitve intervencij/Supporting Mental Health in Young People:Integrated Methodology for cLinical dEcisions and evidence-based interventions

Partnerji projekta

V projektu sodeluje 14 partnerjev iz devetih evropskih držav Srednje Evrope, iz Slovenije, Nemčije, Italije, Španije, Poljske, Francije, Cipra, Romunije in Združenega kraljestva. V konzorcij partnerjev pod vodstvom Forschungsinstitut-a für Telekommunikation und Kooperation EV iz Nemčije (Dortmund) so vključene klinike, raziskovalne ustanove, univerze, razvojna podjetja in mesta. Slovenska partnerja v projektu sta Univerza v Mariboru (FERI) in Mestna občina Maribor.

Konzorcij partnerjev je sestavljen iz naslednjih organizacij:

Univerza v Mariboru – FERI (Slovenija), Mestna občina Maribor (Slovenija), Forschungsinstitut  für Telekommunikation und Kooperation EV (Nemčija), Azienda Unita Sanitaria Locale di Reggio Emilia (Italija), RDIUP (Francija), Universitätsklinikum Heidelberg (Nemčija), Nurogames GMBH (Nemčija), Heriot-Watt University (Združeno kraljestvo), C.I.P. Citizens in power (Ciper), N Vision Systems and Technologies SL (Španija), WIZ development and services SRL (Romunija), SWPS Uniwersytet Humanistycznospoleczny (Poljska), Fundacion Intras (Španija) in University of Edinburgh (Združeno kraljestvo).

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano