GRETA – Okolju prijaznejši regionalni tovorni promet v funkcionalnih urbanih območjih/ Greening Regional fReight Transport in fuAs

Okolju prijaznejši regionalni tovorni promet v funkcionalnih urbanih območjih/ Greening Regional fReight Transport in fuAs

Opis projekta

V zadnjih letih se je dostava tovora poslabšala zaradi širitve e-trgovine in Covid19, kar je povzročilo povečane emisije, hrup in preobremenjenost omejenega javnega prostora, izgubo časa in virov ter izzive, povezane z varnostjo v cestnem prometu, kar zmanjšuje kakovost življenja in celo vpliva na gospodarsko uspešnost.

Srednjeevropske države so razvile načrte za  trajnostno mobilnost in logistiko v mestih, ki določajo ukrepe za zmanjšanje negativnih učinkov prometa. Kljub novemu zelenemu dogovoru in ambicioznim ciljem Evropske Komisije, se mesta borijo za podnebno nevtralnost in za oblikovanje mest, ki bodo do leta 2030 prijetna za življenje in dostopna za vse.

Partnerji projekta GRETA razumejo vrednosti mednacionalnega sodelovanja in si prizadevajo za premagovanje teh izzivov s ciljem razogljičenja dostave na zadnji milji v funkcionalnih urbanih območjih (FUA). To bo mogoče doseči z izvajanjem skupnih trajnostnih rešitev v FUA Srednje Evrope, ki jih je mogoče zlahka razširiti ali prenesti na lokalno raven.

Projekt naslavlja področje mestne logistike, podlaga za opredelitve ukrepov, ki se bodo izvajali v projektu pa so sprejete Celostne logistične strategije (CLS) partnerskih mest. CLS ima od leta 2019 sprejeto tudi Mestna občina Maribor. Ukrepi, ki jih bo naslavljal projekt GRETA so dinamično upravljanje in rezervacija nakladalnih mest in parkirnih mest (nekatera parkirna mesta se lahko uporabijo kot nakladalna mesta ob določenem času dneva in obratno) in pilotna vzpostavitev mikrokonsolidacijskih centrov z uporabo sredstev prevoza z ničelnimi emisijami.

Na podlagi prejšnjih projektov in pobud, imajo GRETA pilotne aktivnosti velik potencial za dekarbonizacijo dostave na zadnji milji in jih je mogoče hitro izvesti kot začasne ukrepe v kombinaciji z že obstoječimi ukrepi. Pilotne aktivnosti se bodo uvajale, testirale in izvajale v funkcionalnih urbanih območjih v Mariboru, Reggio Emiliji, Veroni, Poznanu in Budimpešti. Pilotne aktivnosti bodo uvedene tudi tako, da bodo finančno, okoljsko in družbeno trajnostne.

GRETA zagotavlja vsem dostopne dejavnosti za krepitev zmogljivosti ter strategije, akcijske načrte in orodja tudi po koncu projekta. Projekt bo izkoristil sinergije z drugimi pobudami in vključevala javne organizacije, podjetja, javnost in druge deležnike v stalni dialog o preoblikovanju mest prek partnerstev za kakovost tovornega prometa.

Vrednost celotnega projekta v EUR

2.713.790,00

Vrednost projekta za MOM v EUR

177.650,00

Stopnja sofinanciranja za MOM

80 %

Program sofinanciranja

Okolju prijaznejši regionalni tovorni promet v funkcionalnih urbanih območjih/ Greening Regional fReight Transport in fuAs

Financerji projekta

Projekt GRETA sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa teritorialnega sodelovanja Interreg Srednja Evropa v višini 80%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 20 %.

Okolju prijaznejši regionalni tovorni promet v funkcionalnih urbanih območjih/ Greening Regional fReight Transport in fuAs

Partnerji projekta

V projektu sodeluje 11 partnerjev iz šestih držav Srednje Evrope, in sicer Slovenije, Italije, Poljske, Madžarske, Belgije in Nemčije ter 9 pridruženih partnerjev iz Slovenije, Italije, in Nemčije. Konzorcij partnerjev pod vodstvom organizacije Institute for Transport and Logistics Foundation (Italija) je dobro uravnotežen, saj so vključena mesta, raziskovalne ustanove ter transportna združenja in mreže. Iz Slovenije, v projektu, kot partnerja sodelujeta Mestna občina Maribor, Univerza v Mariboru ter kot pridružen partner Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor.

Konzorcij partnerjev je sestavljen iz naslednjih organizacij:

Institute for Transport and Logistics Foundation (Italija), City of Reggio Emilia (Italija), Univerza v Mariboru (Slovenija), Mestna občina Maribor (Slovenija), Lukasiewicz – Poznan Institute of Technology (Poljska), City of Poznan (Poljska), ZAILOG SCARL (Italija), BKK Centre for Budapest Transport (Madžarska), Central European Initiative – Executive Secretariat (Italija), European Network of Logistics Competence Centres (Belgija) in Technical University of Applied Sciences Wildau (Nemčija).

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano